Studieprogramma van de master taal- en letterkunde: één taal en computationele psycholinguïstiek (Uitdovend)

Vanaf het academiejaar 2020-2021 kan je niet meer kiezen voor de specialisatieoptie computationele psycholinguïstiek. 

Als computationele psycholinguïstiek je boeiend klinkt, neem dan een kijkje naar de nieuwe Master of Linguistics: Digital Text Analysis of kies voor de master taal- en letterkunde met één taal en algemene taalwetenschap.

Ingeschreven studenten kunnen hun programma afwerken zoals gepland. Bekijk hier het studieprogramma van de afstudeerrichting computationele psycholinguïstiek voor de taal van je keuze: