Studieprogramma van de master taal- en letterkunde: één taal en digitale tekstanalyse (Uitdovend)

Vanaf het academiejaar 2020-2021 kan je niet meer kiezen voor de specialisatieoptie digitale tekstanalyse. 

Heb je interesse in digitale tekstanalyse, dan kan de nieuwe Master of Linguistics: Digital Text Analysis de opleiding voor jou zijn!

Ingeschreven studenten kunnen hun programma afwerken zoals gepland. Bekijk hier het studieprogramma van de afstudeerrichting digitale tekstanalyse voor de taal van je keuze: