Bachelorstage TFL bij cultuurtijdschrift rekto:verso

Simon Knaeps doet de bacheloropleiding taal- en letterkunde: Nederlands - theater-, film- en literatuurwetenschap. Voor zijn stage mocht hij enkele pagina's vullen van het cultuurtijdschrift rekto:verso.

Zelf kiezen

‘Waar wil je het graag over hebben?'

'Mag ik dat zelf kiezen dan?’ rekto:verso

We zijn in Oostende op Theater Aan Zee, het is 1u ’s nachts en ik heb net Wouter Hillaert gevraagd voor een stage bij rekto:verso. Van oud-studenten had ik gehoord dat ze daar vaak stagiairs aannemen en dat je dan een artikel moet schrijven, maar dat je ook nog eens volledig zelf mag bepalen waar dat dan over gaat, was nieuw voor me. Want na bijna drie jaar op de universiteit: weet ik eigenlijk wel waar ik het over wil hebben?

De volgende dag komen Wouter en ik samen en leggen het onderwerp vast: de relatie tussen de theaterpraktijk en de theaterkritiek. Iets waar ik, voor ik nog maar aan een stage bij rekto:verso dacht, al mee bezig was. De redactie van rekto:verso helpt me vervolgens mijn onderzoek af te bakenen. Ik zal in gesprek gaan met theatermakers (van Josse de Pauw tot Joke Emmers) en die gesprekken verwerken tot een publiceerbare tekst. Als ik slaag in mijn opzet moet die tekst een weergave zijn van hoe er nu uit de praktijk naar de kritiek wordt gekeken in de hoop zo de relatie wat te verbeteren.

Vrijheid én ondersteuning

Simon en Wouter Rekto:verso geeft je het hele jaar de tijd om aan je artikel te werken. Geen uren, geen kantoorwerk; je moet alles zelf plannen, wat een enorm spannende uitdaging is. Daarnaast ondersteunt rekto:verso ook waar nodig. Zo kan ik bijvoorbeeld gebruik maken van hun netwerk om contact op te nemen met theatermakers waar ik anders nooit bij zou komen. Ik mag redactievergaderingen bijwonen en kan Wouter Hillaert nu mijn persoonlijke stagebegeleider noemen.

Deze stage daagt me uit om zelfstandig te werken en niet langer van anderen af te hangen. Ik zie het ook als een eerste stap richting mijn eigen netwerk en een mogelijke toekomst ergens in de theaterwereld.

Getuigenis: bachelorstage TFL bij Toneelhuis