Masterproef TEW: bedrijfskunde - Voorbeeld: Flagship stores

Flagship stores zijn deluxe versies van winkels, waar beleving centraal staat. Dit soort winkels is vandaag populairder dan ooit. Hoewel er al veel onderzoek verricht was naar flagship stores op zich, bleek er nog niet veel onderzoek gebeurd te zijn naar de locatie ervan.

Masterstudente Anka Waem (TEW: bedrijfskunde) besloot dan ook om dit fenomeen te onderzoeken in haar masterscriptie. Daarvoor interviewde ze mensen die actief waren in de verkoop, om zo goede adviezen te formuleren voor de locatie van deze deluxe winkels.

Uit haar onderzoek bleek dat de ideale locatie afhangt van het doel van de flagship store. Wie een flagship store wil lanceren, kan hier namelijk twee doelen mee hebben: ofwel dient de winkel als een 'uithangbord' voor de keten, ofwel is de flagship store een winkel waar het liefst zo veel mogelijk verkocht wordt. In het eerste geval is het niet per se de bedoeling dat die flagship store veel winst boekt, maar wel dat de andere ketens van die winkel meer winst boeken. In dat geval zoek je het best naar een locatie op een goed zichtbare plaats, bijvoorbeeld de Antwerpse Meir. 

In het tweede geval is het minder belangrijk om een prestigieuze locatie te hebben, maar belangrijker om een locatie te zoeken waarvan de huur niet te hoog is en waar veel mensen komen. 

> Ontdek de opleiding TEW: bedrijfskunde

Afbeeldingen