Kerncompetenties

Master TEW: economisch beleid

In de master toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master heeft een grondige kennis van de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in de macro-economische theorie, de micro-economische theorie, alsook in de disciplinespecifieke opleidingsonderdelen waarin hij zich specialiseert. De master heeft een grondige kennis van de econometrische methoden.

2. De master kan op een systematische manier nationale en internationale wetenschappelijke informatiebronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek economisch beleidsvraagstuk verzamelen, synthetiseren, kritisch verwerken en aanvullen.

3. De master kan op een wetenschappelijke wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen en (empirische) gegevens verzamelen. Hij/zij kan toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en kent de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende onderzoeksmethoden.

4. De master kan de resultaten van (eigen) wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar praktische economische beleidsaanbevelingen.

5. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau.

6. De master is in staat om efficiënt en effectief samen te werken in een multicultureel en/of internationaal team.

7. De master is in staat om ethische reflecties te integreren in zijn onderzoek en beleidsadviezen.

8. De master kan de wisselwerking die bestaat tussen maatschappelijke veranderingen wereldwijd en het functioneren van een economie in kaart brengen en de impact ervan op economische beslissingen inschatten.