Masterproef

Het sluitstuk van je opleiding TEW: economisch beleid

In een masteropleiding is het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zeer belangrijk. Dit komt aan bod in je masterproef.

Daarin ligt de nadruk op het kunnen toepassen van wetenschappelijke concepten op een theoretische probleemstelling uit het economisch beleid, of een concreet economisch beleidsvraagstuk in een profit-, non-profit- of overheidsorganisatie.

Voorbeelden