De effecten van een belastingsschok

Voorbeeld van een masterproef

In zijn masterproef zocht Aleksandar Bosnjak (student TEW: economisch beleid) uit of de effecten van een belastingsschok verschillend zijn naarmate de toestand van de private schuld binnen de economie varieert.

Aleksandar: "Om dit te onderzoeken maakte ik gebruik van staat-afhankelijke lokale voorspellingen en bestaande data  uit de VS over exogene niet-geanticipeerde belastingschokken van 1947 tot 2007."

Met behulp van de statistische methoden die hij tijdens zijn opleiding kreeg aangeleerd, vond Aleksandar voldoende significante bewijzen om aan te tonen dat de gevolgen van een belastingschok afhankelijk zijn van de hoogte van de private schuld.

Alexander: "Een toename van de belastingen zorgt voor een sterke en langdurige daling in de output, consumptie en investeringen gedurende perioden met een hoge private schuld. Wanneer er daarentegen sprake is van een lage private schuld, zijn er geen opvallende gevolgen gekoppeld aan een belastingtoename."

Voor de kenners voegen we ook nog graag toe dat de resultaten van deze masterproef robuust bleken voor verschillende alternatieve definities van private schuld en vertragingen in de tijdreeksen van belastingsschokken.