Side header image

Omschrijving van taken en verantwoordelijkheden

De VIHP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van door de huisarts gedelegeerde medisch inhoudelijke taken, verpleegkundige taken, protocolzorg en routines en de afgesproken taakverdeling tussen huisarts(en) en VIHP.

De taken van de VIHP kunnen verdeeld zijn over diverse aandachtsgebieden.