Wat is een micro-credential?

Een micro-credential is een bewijs van de leerresultaten die je hebt behaald na een leerervaring van beperkte omvang. De leerresultaten worden geëvalueerd aan de hand van transparante normen. Het bewijs is opgenomen in een gecertificeerd document waarop de naam van de houder, de behaalde leerresultaten, de beoordelingsmethode, de toekennende instantie en, indien van toepassing, het niveau in het kwalificatiekader en de verdiende studiepunten worden vermeld. Micro-credentials zijn eigendom van de lerende, deelbaar en meeneembaar en kunnen worden gecombineerd tot bredere credentials of kwalificaties. Zij worden ondersteund door kwaliteitsborging volgens overeengekomen normen.

Het gaat dus om korte trajecten waarvan de omvang uitgedrukt worden in ECTS credits, waaraan leerresultaten en toetsing gekoppeld is en die binnen het kwaliteitszorgstelsel van de universiteit vallen. Het verwerven van credits zorgt voor meer mogelijkheden op vlak van uitwisselbaarheid tussen verschillende onderwijsinstellingen, erkenning en het verder stapelen tot een volledige kwalificatie of diploma.

Micro-credentials zijn een nieuw opleidingstype in het aanbod levenslang leren. Ze zijn opgebouwd uit (inhouden van) één of meerdere (opleidings-)onderdelen en worden gecertificeerd met een getuigschrift op niveau van de micro-credential in zijn geheel en creditbewijzen op niveau van de onderdelen.

Ontdek alle micro-credentials van de Universiteit Antwerpen

Annulatievoorwaarden

  • Wanneer je de opleiding stopzet voor 1 november wordt het gehele inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Wanneer je de opleiding stopzet vanaf 1 november en voor 15 maart wordt enkel het studiegeld per studiepunt van de opleidingsonderdelen in het tweede semester terugbetaald. Als de micro-credential enkel uit opleidingsonderdelen in het tweede semester bestaat, wordt in dit geval het gehele inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Wanneer je de opleiding stopzet vanaf 15 maart is er geen terugbetaling meer mogelijk.