De aanvragen voor het statuut student-ondernemer van het tweede semester werden inmiddels afgesloten.
We raden je aan om je aanvraag tijdig te doen voor volgend academiejaar. Dit kan je eveneens doen via deze website, vanaf 1 juli 2019.

In geval van overmacht en bijzondere omstandigheden (vb. plotse ziekte, overlijden familielid,…) kan je nog wel een aanvraag doen en/of kan in overleg met de faculteit worden bekeken of er aanpassingen mogelijk zijn op gebied van onderwijs en examens. Aarzel dan niet om contact op te nemen met een studentenbegeleider via het Studenten Informatie Punt (STIP): 03 265 48 72.