Wie komt in aanmerking?

Alle UAntwerpen-studenten die hun eigen zaak hebben of die een idee hebben en binnen het jaar een bedrijf willen opstarten.

Had je vorig academiejaar reeds het statuut student-ondernemer? Vergeet dit dan zeker niet te verlengen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor  het statuut student-ondernemer moeten je onderneming en je opleiding aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je onderneming

Je voldoet aan één van deze twee voorwaarden:

 • Je hebt reeds een onderneming opgericht, bv. een éénmanszaak, vennootschap, vzw of een andere erkende ondernemingsvorm.
 • Je hebt een concreet idee: je moet reeds een eerste ontwerp van je business plan kunnen voorleggen om je idee te valoriseren.

Je opleiding

Je voldoet aan al onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt reeds minstens 60 studiepunten verworven tijdens vorige academiejaren.
 2. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald binnen jouw studieprogramma opgenomen in het vorige academiejaar.
 3. Je engageert je om je voor minstens 27 studiepunten in te schrijven of je schrijft je in in het afstudeerjaar waarbij de voorwaarden voor recht op kindertoeslag behouden blijven. Na 1 februari van het lopend academiejaar wordt nagegaan of aan deze voorwaarde werd voldaan en is dit criterium geldend voor een eventuele verlenging van het statuut student-ondernemer.
 4. Je engageert je om je onderneming voor te stellen op het slotevent van TAKEOFFANTWERP.

Hoe vraag je het statuut student-ondernemer aan?

Je kan het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen aanvragen in drie stappen:

Stap 1: Aanmelden en dossier indienen

Vul het webformulier 'Aanmeldingsformulier statuut student-ondernemer' in en dien je dossier in.

Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Dit dossier dien je in via de link die je per mail werd toegezonden na je aanmelding.

Het dossier bestaat uit:

 • een korte vragenlijst
 • een foto van jezelf
 • een bewijs dat je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden
 • een korte pitch van je idee of bedrijf

Het dossier moet digitaal ingediend worden. Indien je gebruik wenst te maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten moeten we het dossier ontvangen voor de onderstaande deadlines.

Deadlines aanvraag en indienen dossier (indien je gebruik wenst te maken van bijzondere faciliteiten):

 • ​Eerste semester: 8 oktober 2021
 • Tweede semester: 25 februari 2022 

Stap 2: Beoordeling en toekenning statuut

Na goedkeuring van je aanvraag en de toekenning van je statuut, ontvang je een e-mail van de Commissie Ondernemerschap waarin bevestigd wordt dat je het statuut van student-ondernemer hebt verworven.

Vanaf dan kan je eventueel genieten van bijzondere faciliteiten, als deze worden toegestaan door de faculteit.

In een volgende stap zal u een verplicht intakegesprek hebben samen met Isabelle Yaramis, studentenbegeleider voor student-ondernemers. Aan de hand van dit gesprek wordt u vrijblijvend doorverwezen naar een gepaste coaching.

Let op: je moet het statuut 'student-ondernemer' elk academiejaar opnieuw aanvragen.

Bekijk de aanvraagprocedure voor het statuut student-ondernemer