Wie kan in aanmerking komen?

Studenten die hun eigen zaak hebben of die een idee hebben en binnen het jaar een bedrijf willen opstarten.

Had je vorig academiejaar reeds het statuut student-ondernemer? Vergeet dit dan zeker niet te verlengen.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor  het statuut student-ondernemer moeten je onderneming en je opleiding aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je onderneming: 

 1. Je hebt reeds een onderneming opgericht, bv. een éénmanszaak, vennootschap, vzw of een andere erkende ondernemingsvorm.

  OF
   
 2. Je hebt een concreet idee: je moet reeds een eerste ontwerp van je business plan kunnen voorleggen om je idee te valoriseren.

Opleidingsvoorwaarden:

 1. Je hebt reeds minstens 60 studiepunten verworven tijdens vorige academiejaren.

  EN
   
 2. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald binnen jouw studieprogramma opgenomen in vorig academiejaar.

EN

Je engageert je om je voor minstens 27 studiepunten in te schrijven of je schrijft je in in het afstudeerjaar waarbij de voorwaarden voor recht op kindertoeslag behouden blijven. Na 1 februari van het lopend academiejaar wordt nagegaan of aan deze voorwaarde werd voldaan en is dit criterium geldend voor een eventuele verlenging van het statuut student-ondernemer.

Je engageert je om je onderneming voor te stellen op het slotevent van TAKEOFFANTWERP.

Hoe vraag je het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen aan?

Je kan het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen aanvragen in drie stappen:

 • Stap1: Aanmelden en dossier indienen 

  Vul het webformulier 'Aanmeldingsformulier statuut student-ondernemer' in en dien je dossier in.

  Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Dit dossier dien je in via de link die je per mail werd toegezonden na je aanmelding.

  Het dossier bestaat uit een korte vragenlijst en enkele verplichte bewijsstukken: een foto van jezelf, een bewijs dat je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en een korte pitch van je idee of bedrijf. Het dossier moet digitaal ingediend worden. Indien je gebruik wenst te maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten moeten we het dossier ontvangen voor de onderstaande deadlines.

  Deadlines aanvraag en indienen dossier: Eerste semester: donderdag 1 oktober 2020
  • Tweede semester: donderdag 21 februari 2021
    
 • Stap 2: Beoordeling en toekenning statuut

  Na goedkeuring van je aanvraag en de toekenning van je statuut, ontvang je een e-mail van de Commissie Ondernemerschap waarin bevestigd wordt dat je het statuut van student-ondernemer hebt verworven en je vanaf dan eventueel kan genieten van bijzondere faciliteiten als deze worden toegestaan door de faculteit.
  Je regelt tevens een 'verplicht' intakegesprek met Eva Goethals, Touchpoint student-ondernemers

           Het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!
 

TAKEOFFANTWERP

TAKEOFFANTWERP is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool) samen met de stad Antwerpen ter ondersteuning van ondernemerschap door studenten.