• Hoe lang duurt het voor ik, door de Commissie Ondernemerschap, een antwoord krijg op mijn ‘Aanvraag statuut student-ondernemer’?
  De commissie tracht zo snel mogelijk jou uitsluitsel te geven over het al dan niet verkrijgen van het statuut. Wie voldoet aan de opgelegde onderwijsvoorwaarden en zijn dossier volledig in orde heeft, ontvangt meestal binnen de week een antwoord. Dien je een dossier in en zijn de onderwijsvoorwaarden niet vervuld dan beraadslaagt de commissie zich over het al dan niet toekennen van het statuut. Gezien de commissie niet op geregelde basis bijeen komt, kan deze beslissing even op zich laten wachten.
   
 • Is het verplicht coaching te volgen?
  Studenten die geen coaching nodig hebben, hoeven er ook geen gebruik van te maken.
   
 • Wanneer we met meerdere studenten samen 1 project/vennootschap willen uitbouwen, moeten we dan 1 aanvraag voor ons project indienen of elke vennoot afzonderlijk?
  Elke betrokken student moet op zijn/haar naam een aanvraag indienen. De informatie en presentatie over het project mogen uiteraard wel dezelfde zijn.
   
 • Wat wordt er verwacht op het slotevent of eindpresentatie van je project op Takeoffantwerp?
  Takeoffantwerp (www.takeoffantwerp.be) is het Antwerps platform voor ondernemende studenten. Het is een initiatief van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen ism de stad Antwerpen. Samen organiseren zij elk academiejaar een Kick-off en Slotevent. Je aanwezigheid wordt daar verwacht en via Takeoffantwerp kan je je onderneming kenbaar maken aan een breder netwerk.
   
 • Moet ik als student-ondernemer jaarlijks het statuut aanvragen of is dit een blijvend recht?
  Het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!
   
 • Wat zijn de voorwaarden om het statuut te verkrijgen/verlengen?
  Voor een eventuele verlenging moet je beantwoorden aan de onderwijsvoorwaarden die opgelegd zijn voor het verkrijgen van het statuut en was je het vorig academiejaar voor minstens 27 studiepunten ingeschreven.
   
 • Wanneer je studeert en een eigen bedrijf hebt, wat gebeurt er dan met je kinderbijslag?
  Indien je rekening houdt met een aantal voorwaarden dan is het mogelijk om je recht op kinderbijslag te behouden. Hiervoor moet je:Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?
  • tussen 18 en 25 jaar oud zijn (tot en met de maand van de 25ste verjaardag en indien ook aan onderstaande voorwaarden is voldaan)
  • je moet ingeschreven zijn aan een hogeschool of universiteit voor een minimum aan 27 studiepunten per academiejaar
  • - je moet je beroepsactiviteit en dus inkomen beperken. Meer info hierover  vind je op: Nog studeren en al starten als ondernemer? | SBB
    
 • Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?
  Je kan fiscaal ten laste blijven van je ouders maar ook hier zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
 • Wat met je sociale zekerheid?
  Het nieuwe statuut van student-zelfstandige voorziet een gunstig stelsel voor je sociale bijdragen. Meer info hierover vind je op: Nog studeren en al starten als ondernemer? | SBB.
   
 • Is het statuut student-ondernemer van UAntwerpen gelijk aan het sociaal statuut van student-zelfstandige?
  Nee, vergis u niet. Het statuut van student-ondernemer dat je van UAntwerpen krijgt, is niet gelijk aan het sociaal statuut. Hiervoor moet je de nodige formaliteiten bij je ondernemingsloket vervullen.
   
 • Heb ik een attest bedrijfsbeheer nodig om van start te kunnen gaan?
  Het Vlaams Gewest heeft beslist om het aantonen van deze kennis door een attest bedrijfsbeheer bij je inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) af te schaffen. 
  Je kan zelfstandig worden of een zaak opstarten zonder je kennis bedrijfsbeheer te bewijzen.