Verlenging van het statuut student-ondernemer

Het statuut student-ondernemer moet je elk jaar opnieuw verlengen.

Voorwaarden voor verlenging

 1. Je moet opnieuw voldoen aan de onderwijsvoorwaarden:
  1. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald binnen jouw studieprogramma opgenomen in vorig academiejaar.
   EN
  2. Je engageert je om je voor minstens 27 studiepunten in te schrijven of je schrijft je in in het afstudeerjaar waarbij de voorwaarden voor recht op kindertoeslag behouden blijven. Na 1 februari van het lopend academiejaar wordt nagegaan of aan deze voorwaarde werd voldaan en is dit criterium geldend voor een eventuele verlenging van het statuut student-ondernemer.
    
 2. Daarnaast moet je ook kunnen aantonen dat je het afgelopen jaar vooruitgang hebt geboekt met je idee of bedrijf of dat je je onderneming zal blijven handhaven in het komende academiejaar.

Hoe vraag je een verlenging aan?

 • Stap 1: Aanmelden en indienen dossier

Meld je aan via het webformulier 'Aanmeldingsformulier statuut student-ondernemer'

Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Dit dossier dien je in via de link die je per mail werd toegezonden na de aanmelding. Het dossier bestaat uit een korte vragenlijst en enkele verplichte bewijsstukken: een foto van jezelf, een bewijs dat je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en een korte pitch van je idee of bedrijf. Het dossier moet digitaal ingediend worden. Indien je gebruik wenst te maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten moeten we het dossier ontvangen voor de onderstaande deadlines.

Deadlines aanvraag en indienen dossier: 

 • Eerste semester: donderdag 1 oktober 2020
 • Tweede semester: donderdag 21 februari 2021
   
 • Stap 2: Beoordeling

Na goedkeuring van je verlenging en de toekenning van je statuut, ontvang je een e-mail van de Commissie Ondernemerschap waarin dit  bevestigd wordt en kan je vanaf dan eventueel genieten van bijzondere faciliteiten als deze worden toegestaan door de faculteit.