Bijzondere faciliteiten voor student-ondernemers

Heb je het statuut student-ondernemer? Dan kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding.

Dit zijn redelijke aanpassingen die de moeilijkheden, die een onderneming voor je studie met zich kunnen meebrengen, zoveel mogelijk trachten op te vangen.

Hoe deze bijzondere faciliteiten aanvragen?

 1. Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten invullen
  Bij de goedkeuring van je statuut student-ondernemer krijg je een bevestigingsmail van de Commissie Ondernemerschap. In die mail ontvang je een link naar het aanvraagformulier voor bijzondere faciliteiten (examenspreiding en verplichte aanwezigheid vervangen door gelijkwaardig alternatief). Opgelet: je kan dus enkel bijzondere faciliteiten aanvragen indien je het statuut student-ondernemer hebt, en de faciliteiten worden verder onderhandeld met de faculteit.

  Deadlines
  • Eerste semester: vrijdag 2 oktober 2020. Na deze datum word je verwezen naar het tweede semester. 
  • Tweede semester:  vrijdag 22 februari 2021.

   ​Studenten die hun aanvraag niet tijdig hebben ingediend, kunnen dat semester geen beroep doen op bijzondere faciliteiten!
    
 2. Faciliteiten
  Na het invullen van het aanvraagformulier, ontvang je een email met verdere informatie over de te ondernemen stappen voor de bijzondere faciliteiten.

  Standaardfaciliteit = examenspreiding
  Facultaire faciliteit = verplichte aanwezigheid vervangen door gelijkwaardig alternatief

  De faculteit kan beslissen bepaalde faciliteiten niet toe te staan. Als dit het geval zou zijn, zal de faculteit jou hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Bij toekenning van faciliteiten op vlak van onderwijs en examens wordt uiteraard niet afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding.
   
 3. Examenspreiding bevestigen via SisA
  Om van de standaardfaciliteit examenspreiding gebruik te kunnen maken moet je deze faciliteit bevestigen via je SisA Selfservice per opleidingsonderdeel:
  • Ten laatste op 15 november 2020 voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken,
  • Ten laatste op 15 maart 2021 voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en
  • Ten laatste op 15 juli 2021 voor opleidingsonderdelen van de tweede zittijd.

   Na het bekendmaken van de roosters moet je dan zelf contact opnemen met de facultaire coördinator en zorgcoördinator via mail om te bekijken wat mogelijk is. Dit moet binnen de 10 werkdagen na bekendmaking van het examenrooster.

   Om gebruik te maken van de goedgekeurde facultaire faciliteit verplichte aanwezigheid vervangen door gelijkwaardig alternatief moet je zelf contact opnemen met de facultaire coördinator en je zorgcoördinator hiervan op de hoogte brengen via mail. De aanvraag moet steeds gestaafd worden met een BEWIJS! Zonder bewijs zal er geen faciliteit worden gegeven! De lijst van de facultaire coördinatoren is terug te vinden op BlackBoard bij de cursus “Bijzondere faciliteiten” onder de rubriek “contact”.

Voor meer info over de bijzondere faciliteiten, mail naar bijzonderefaciliteiten@uantwerpen.be.