Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Eén van de volgende documenten is vereist:
 

studeren met autisme? Een bewijs van inschrijving bij het VAPH en een document met duidelijke diagnose ondertekend door een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog)

 

of

 

studeren met autisme Attest FOD van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
Opties:
1. attest van verhoogde kinderbijslag
2. attest van een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. integratietegemoetkoming

 

of

 

studeren met autisme Een uitgebreid verslag van diagnostisch onderzoek

  • dat alle criteria van een autismespectrumstoornis omvat, 
  • uitgevoerd door een multidisciplinair team of een gespecialiseerd arts (psychiater/neuroloog),

 

of

 

studeren met autisme Het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een autismespectrumstoornis (pdf). 

  • ingevuld door je behandelend psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog. 
  • je kan nagaan of je psycholoog erkend is op www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.