Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Eén van de volgende documenten is vereist:

VAPH - studeren met ADHD of ADD Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

of

 

studeren met ADHD - ADD Attest FOD van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap

Opties:
1. attest van verhoogde kinderbijslag
2. attest van een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. integratietegemoetkoming

 

of


studeren met ADHD - ADD Een uitgebreid verslag van diagnostisch onderzoek

  • uitgevoerd door multidisciplinair team of gespecialiseerd arts (psychiater of neuroloog),
  • max. 4 jaar oud

 

of


studeren met ADHD - ADD Het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een concentratiestoornis (ADHD / ADD) (pdf)

  • ingevuld door je behandelend psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog. 
  • je kan nagaan of je psycholoog erkend is op www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.