Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Je brengt een verslag binnen van een uitgebreid onderzoek. Een dyslexieverklaring of attest wordt niet aanvaard zonder het verslag waarop de diagnose gebaseerd wordt.

onderzoeksverslag Dit verslag bevat de volgende elementen:

 • De scores op een aantal gestandaardiseerde en genormeerde testen. Het moet duidelijk zijn welke testen afgenomen werden.
  Voorbeelden van dergelijke testen zijn:
  • 1-minuut-test (ook gekend als 'EMT' of 'Brus'), 
  • Klepel,
  • Gletschr,  
  • PI-dictee,
  • IDAA,
  • Kortrijkse rekentest, ...
  • Een grote achterstand op AVI-niveaus, resultaten van het leerlingvolgsysteem en CITO-toetsen kunnen de diagnose ondersteunen.
    
 • De vergelijking met een relevante normgroep: op het moment van de testing word je vergeleken met een groep die even oud is als jij. 
   
 • Informatie over de vorm van remediëring die gebeurd is vóór de diagnose, bijvoorbeeld logopedie of remedial teaching. Indien je pas getest werd op de leeftijd van 16 jaar of ouder, is een bewijs van remediëring niet noodzakelijk. 
   
 • Er is nagegaan of er andere verklaringen kunnen zijn voor de lees-, schrijf- of rekenachterstand.

Het verslag moet deze elementen bevatten om aan te tonen dat de drie criteria, waarop de diagnose van een leerstoornis gebaseerd wordt, aanwezig zijn:

 • achterstand,
 • resistentie,
 • exclusiviteit.

Bij een ongeldig of onvolledig attest kan een nieuw diagnostisch onderzoek vereist zijn.

Voorwaarden

Het attest kan ondertekend zijn door een expert (bv. een erkend psycholoog, geregistreerd orthopedagoog, logopedist of neurolinguïst).