Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Eén van deze documenten is vereist:

VAPH
Een bewijs van inschrijving bij het VAPH,


of


Directie-Generaal personen met een handicpa Het attest FOD van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een Handicap
Opties:
1. attest van verhoogde kinderbijslag
2. attest van een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. integratietegemoetkoming

 

of Standaardformulier


Het standaardformulier voor studenten met:

De behandelende arts moet het formulier invullen.