Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Eén van de volgende documenten is vereist:

 

studeren met een ticstoornis Een bewijs van inschrijving bij het VAPH,


 

of


 

studeren met een ticstoornis Het attest FOD van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
Opties:
1. attest van verhoogde kinderbijslag
2. attest van een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. integratietegemoetkoming

 

of

 

Studeren met een ticstoornis Een uitgebreid verslag van diagnostisch onderzoek

  • dat alle criteria van ontwikkelingsstotteren omvat,
  • ondertekend door een gespecialiseerd arts.

 

of

 

Studeren met een ticstoornis Het gestandaardiseerd formulier voor studenten met ontwikkelingsstotteren. (pdf)

  • ingevuld door je behandelend arts of logopedist.