Welke documenten heb je nodig om bijzondere faciliteiten aan te vragen?

Eén van de volgende documenten is vereist:

 

studeren met een ticstoornis Een bewijs van inschrijving bij het VAPH.


 

of


 

studeren met een ticstoornis Het attest FOD van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een Handicap.
Opties:
1. attest van verhoogde kinderbijslag
2. attest van een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. integratietegemoetkoming

 

of

 

Studeren met een ticstoornis Het gestandaardiseerd formulier voor studenten met een psychiatrische functiebeperking. (pdf)

  • ingevuld door je behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.
  • Je kan nagaan of je psycholoog erkend is via www.psychologencommissie.be en voor je orthopedagoog op www.vvo.be.