Niet iedereen volgt het klassieke modeltraject binnen de bachelor/masterstructuur.

Modeltrajecten (voltijds of deeltijds) zijn vooraf door de faculteit uitgestippelde studieprogramma’s voor een opleiding. Een voltijds modeltraject bevat tussen 54 en 66 studiepunten per academiejaar. Een bacheloropleiding van 180 studiepunten wordt zo gespreid over drie academiejaren waarin een student voltijds studeert.

Elk studieprogramma dat afwijkt van een modeltraject is een geïndividualiseerd traject en moet de goedkeuring krijgen van de faculteit. Je kan er zelf voor kiezen om af te wijken van het modeltraject door slechts enkele opleidingsonderdelen per academiejaar op te nemen. Studenten die vrijgesteld worden voor bepaalde opleidingsonderdelen van het modeltraject of die opleidingsonderdelen hernemen waarvoor ze niet geslaagd waren, komen automatisch in een geïndividualiseerd traject terecht.

Andere studietrajecten buiten het modeltraject binnen de bachelor/masterstructuur: