Postgraduaten zijn opleidingstrajecten van ten minste 20 studiepunten die verder bouwen op een bachelor- of masteropleiding. Ze beogen een verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.

Waarom kiezen voor een postgraduaat aan de Universiteit Antwerpen?

Een postgraduaat aan de Universiteit Antwerpen levert je op de arbeidsmarkt een meerwaarde op.  Zo is een postgraduaat sterk gefocust op het werkveld. De opgedane kennis is onmiddellijk bruikbaar in de werkomgeving en zorgt ervoor dat je netwerk wordt uitgebreid.

Wanneer je een postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een postgraduaat getuigschrift. Een getuigschrift is niet hetzelfde als een diploma, maar is wel erkend en ondertekend door de rector van onze universiteit.
 
Wanneer je kiest voor een postgraduaat, kies je niet voor een bachelor- of masteropleiding en ook niet voor een programma van permanente vorming. Initiatieven van permanente vorming kunnen ook leiden tot een getuigschrift, maar dit geldt niet voor alle opleidingen.

Opleidingen binnen permanente vorming zijn kortere opleidingstrajecten van minder dan 20 studiepunten.