Side header image

Wat is een meelooples? Wat is een proefles?

Meelooples

Een meelooples volg je samen met onze studenten. Je ervaart de les zoals ze echt is en krijgt dus een goed beeld van de manier van lesgeven en de moeilijkheidsgraad van het opleidingsonderdeel (maar daarom niet van de hele opleiding!). Omdat de docent voortbouwt op leerstof die in vorige lessen aan bod kwam, is het voor jou mogelijk moeilijker om de les te volgen. Zeker in de krokusvakantie, want dan volg je les in het tweede semester.

Proefles

Een proefles wordt speciaal ingericht. Je begrijpt meer van de leerstof die in een proefles aan bod komt, omdat het niveau aangepast is aan dat van startende studenten. Meestal gaat een proefles over een specifiek onderwerp uit de opleiding.

Neem contact op

openlesdagen@uantwerpen.be