Side header image

Studiegeld - academiejaar 2018-2019

Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2018-2019.  Hou er rekening mee dat er na een inschrijving steeds studiegeld verschuldigd is, zelfs als er op korte of lange termijn beslist wordt om terug uit te schrijven. De grootte van het verschuldigde bedrag is onder andere afhankelijk van de opleiding en het moment waarop de uitschrijving gebeurt maar bedraagt in de meeste gevallen minstens 108,8 EUR voor inschrijvingen van het academiejaar 2018-2019.

Hoe bereken ik het studiegeld voor meerdere inschrijvingen?

Hoe bereken ik het studiegeld voor meerdere inschrijvingen?

Voor de bachelor en initiële master, de schakel- en voorbereidingsprogramma's en de specifieke lerarenopleiding onder diploma- en creditcontract, geldt dat de studiepunten van alle betrokken opleidingen samengeteld worden om het studiegeld te berekenen.  Uitzonderingen hierop zijn de masteropleidingen met bijzonder studiegeld en de examencontracten:

  • Bij masteropleidingen met bijzonder studiegeld wordt elke inschrijving afzonderlijk verrekend op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van opleidingen in een andere categorie en het administratief bedrag is opnieuw verschuldigd.
  • Bij examencontracten wordt elk examencontract steeds afzonderlijk berekend van de andere contracten.

Voor de master-na-masteropleidingen geldt dat elke inschrijving steeds afzonderlijk verrekend wordt op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van andere opleidingen en het administratief bedrag is dus steeds opnieuw verschuldigd.

Voor het doctoraat  en het postgraduaat geldt dat studiegeld steeds afzonderlijk verrekend wordt.

Onvoldoende leerkrediet en extra studiegeld

Onvoldoende leerkrediet en extra studiegeld

Als je over onvoldoende of geen leerkrediet beschikt kan de instelling en/of faculteit je in in het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld inschrijven na het behalen van een masterdiploma) of aangetoonde overmacht toestaan om toch voor meer studiepunten dan het nog beschikbare leerkrediet op het moment van de inschrijving in de opleiding in te schrijven.  Indien je voor meer studiepunten dan je beschikbare leerkrediet mag inschrijven, is er automatisch extra studiegeld verschuldigd.  Dit extra studiegeld wordt berekend door het aantal opgenomen studiepunten waarvoor je niet meer over voldoende leerkrediet beschikt op het moment van de inschrijving in de opleiding te vermenigvuldigen met het bedrag per studiepunt dat op jouw situatie van toepassing is.  Voorbeeld (opgelet, de bedragen van het studiegeld kunnen verschillen van de bedragen die effectief op het lopende academiejaar van toepassing zijn): je bent ingeschreven in een opleiding met een studiegeld van bijvoorbeeld "238,3 euro + 11,4 euro/studiepunt" en je hebt een opleidingskrediet van 50 studiepunten maar je hebt nog 60 studiepunten nodig om te kunnen afstuderen.  Als de faculteit toestaat om voor 60 studiepunten in te schrijven, betaal je [238,3 euro + 60 x 11,4 euro + 10 x 11,4 euro =] 1036,30 euro.

Dit extra studiegeld is niet van toepassing op studenten die het beurs- of bijna-beurstarief betalen of op studenten die nog geen masterdiploma (of gelijkwaardig) hebben behaald.