Side header image

Studiegelden academiejaar 2020-2021

Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2020-2021.

Hou er rekening mee dat er na een inschrijving steeds studiegeld verschuldigd is, zelfs als er op korte of lange termijn beslist wordt om terug uit te schrijven. De grootte van het verschuldigde bedrag is onder andere afhankelijk van de opleiding en het moment waarop de uitschrijving gebeurt maar bedraagt in de meeste gevallen minstens 111,9 EUR voor inschrijvingen van het academiejaar 2020-2021.