Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2020-2021.

Hou er rekening mee dat er na een inschrijving steeds studiegeld verschuldigd is, zelfs als er op korte of lange termijn beslist wordt om terug uit te schrijven. De grootte van het verschuldigde bedrag is onder andere afhankelijk van de opleiding en het moment waarop de uitschrijving gebeurt maar bedraagt in de meeste gevallen minstens 111,9 EUR voor inschrijvingen van het academiejaar 2020-2021.

Studiegeld bachelor, initiële master, lerarenopleiding, schakel- en voorbereidingsprogramma

1. De volgende tarieven zijn van toepassing op 

 • alle studenten in: bacheloropleidingen, specifieke lerarenopleidingen (uitdovend), Nederlandstalige schakel- en voorbereidingsprogramma's, interuniversitaire Research Master of Philosophy
 • studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat* in: initiële masteropleidingen, Engelstalige schakel- en voorbereidingsprogramma's
 • diplomacontract en creditcontract (opgelet, niet alle opleidingsonderdelen kunnen onder creditcontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist):
  • standaardtarief: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief bijna-beursstudent: 245,2 euro + 4,3 euro/studiepunt (503,2 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief beursstudent: 111,9 euro + 0 euro/studiepunt (111,9 euro voor 60 studiepunten)
 • examencontract-diploma en examencontract-credit(opgelet, niet alle opleidingen of opleidingsonderdelen kunnen onder examencontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist):
  • 111,9 euro + 4,3 euro/studiepunt (369,9 euro voor 60 studiepunten)
 • creditcontract honoursprogramma leerlingen secundair onderwijs:
  • 56 euro (maximum 4 studiepunten)

2. Het volgende verhoogde tarief is van toepassing op 

 • studenten zonder een nationaliteit van een EER-lidstaat* in: initiële masteropleidingen, Engelstalige schakel- en voorbereidingsprogramma's:
 • diplomacontract:
  • standaardtarief: 400 euro + 90 euro/studiepunt (5800 euro voor 60 studiepunten)
  • gereduceerd tarief: 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)

3. Volgende masteropleidingen hebben standaard een verhoogd studiegeld voor alle studenten:

 • Master of Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus; details betreffende de betaling op http://live.univ-lyon1.fr):
  • nationaliteit van een EER-lidstaat*: 4500 euro**
  • andere nationaliteiten: 9000 euro**

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterljk op 31/12 van het betrokken academiejaar in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning volgens de categorieën van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs)
**inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld master-na-master

De volgende tarieven zijn van toepassing op de master-na-masteropleidingen:

Diplomacontract:

 • Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen
  • ​master-na-master Master in de klinische biologie: 245,2 euro + 5,9 euro/studiepunt (599,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de ziekenhuisfarmacie: 245,2 euro + 5,9 euro/studiepunt (599,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de industriële farmacie: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
 • Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • master-na-master Master in de specialistische geneeskunde: 245,2 euro + 5,9 euro/studiepunt (599,2 euro voor 60 studiepunten)
   (geen studiegeld in academiejaren waarin geen studiepunten kunnen opgenomen worden)
  • master-na-master Master in de huisartsgeneeskunde: 245,2 euro + 5,9 euro/studiepunt (599,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de arbeidsgeneeskunde: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de jeugdgezondheidszorg: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de ziekenhuishygiëne: 245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt (947,2 euro voor 60 studiepunten)
 • Rechten
  • master-na-master Master in het fiscaal recht: 200 euro + 50 euro/studiepunt (3200 euro voor 60 studiepunten)
 • Bedrijfswetenschappen en economie
  • master-na-master Master of Maritime and Air Transport Management: 15500 euro*
 • Wetenschappen
  • master-na-master Master of Water Sustainability: Integrating Technology- and Nature-based Solutions: 250 euro + 45 euro/studiepunt (2950 euro voor 60 studiepunten); 
   gereduceerd tarief naar 250 euro + 12 euro/studiepunt mogelijk na selectie door de faculteit
 • Instituut voor ontwikkelingsbeleid - en beheer*
  • master-na-master Master of Globalisation and Development
  • master-na-master Master of Governance and Development
  • master-na-master Master of Development Evaluation and Management
   • studenten zonder beurs: a)  uit LDC, LIC en LMIC landen van de DAC lijst: 830 euro; b) uit andere landen: 1550 euro
   • studenten met beurs: a) ICP/BTC beurs: 947,2 euro; b) andere beurzen: 5000 euro

Examencontract-diploma:

 • 111,9 euro + 4,3 euro/studiepunt

Opgelet, niet alle opleidingen kunnen onder examencontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist.

*inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld doctoraat

Bij een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je studiegeld voor de eerste inschrijving in het doctoraat en voor de verdediging. Als beide situaties samenvallen binnen één academiejaar zijn beide bedragen verschuldigd. 

De volgende tarieven zijn van toepassing op het doctoraat (diplomacontract):

 • Eerste inschrijving in het doctoraat: 474,4 euro
 • Herinschrijving: 0 euro
 • Verdediging: 474,4 euro

De betaling van het studiegeld mag enkel gebeuren nadat je vanuit de centrale studentenadministratie expliciet de vraag hebt gekregen.

Studiegeld postgraduaat en uitwisseling

Postgraduaatstudenten moeten rechtstreeks contact opnemen met de organisator van het postgraduaat voor informatie over het studiegeld en de betaling.

Uitwisselingsstudenten (Inkomende Erasmus, Interuniversitair akkoord, Interuniversitaire opleiding met Universiteit Antwerpen als gastinstelling) betalen geen studiegeld aan de Universiteit Antwerpen.

Hoe bereken ik het studiegeld voor meerdere inschrijvingen?

Voor de bacheloropleidingen, de masteropleidingen, de schakel- en voorbereidingsprogramma's en de specifieke lerarenopleiding onder diploma- en creditcontract, geldt dat de studiepunten van alle betrokken opleidingen samengeteld worden om het studiegeld te berekenen. 

Uitzonderingen hierop zijn de masteropleidingen en de schakel- en voorbereidingsprogramma's met verhoogd/afwijkend studiegeld en de examencontracten:

 • Bij masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma's met bijzonder/afwijkend studiegeld wordt elke inschrijving afzonderlijk verrekend op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van opleidingen in een andere categorie en het administratief bedrag is opnieuw verschuldigd.  Dit kan het geval zijn voor niet-EER studenten.
 • Bij examencontracten wordt elk examencontract steeds afzonderlijk berekend van de andere contracten.

Voor de master-na-masteropleidingen geldt dat elke inschrijving steeds afzonderlijk verrekend wordt op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van andere opleidingen en het administratief bedrag is dus steeds opnieuw verschuldigd.

Voor het doctoraat  en het postgraduaat geldt dat studiegeld steeds afzonderlijk verrekend wordt.

Onvoldoende leerkrediet en extra studiegeld

Als je over onvoldoende of geen leerkrediet beschikt kan de instelling je in in het geval van bijzondere omstandigheden toestaan om toch voor meer studiepunten dan het nog beschikbare leerkrediet op het moment van de inschrijving in de opleiding in te schrijven.  Indien je voor meer studiepunten dan je beschikbare leerkrediet mag inschrijven, is er extra studiegeld verschuldigd.  Dit extra studiegeld wordt berekend door het aantal opgenomen studiepunten waarvoor je niet meer over voldoende leerkrediet beschikt op het moment van de inschrijving in de opleiding te vermenigvuldigen met het bedrag per studiepunt dat op jouw situatie van toepassing is.

Voorbeeld (opgelet, de bedragen van het studiegeld kunnen verschillen van de bedragen die effectief op het lopende academiejaar van toepassing zijn): je bent ingeschreven in een opleiding met een studiegeld van bijvoorbeeld "245,2 euro + 11,7 euro/studiepunt" en je hebt een leerkrediet van 50 studiepunten maar je hebt nog 60 studiepunten nodig om te kunnen afstuderen.  Als de faculteit toestaat om voor 60 studiepunten in te schrijven, betaal je [245,2 euro + 60 x 11,7 euro + 10 x 11,7 euro =] 1064,20 euro.

Dit extra studiegeld is niet van toepassing op studenten die het beurs- of bijna-beurstarief betalen of op studenten die nog geen masterdiploma (of gelijkwaardig) hebben behaald.