Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2021-2022.

Hou er rekening mee dat er na een inschrijving steeds studiegeld verschuldigd is, zelfs als er op korte of lange termijn beslist wordt om terug uit te schrijven. De grootte van het verschuldigde bedrag is onder andere afhankelijk van de opleiding en het moment waarop de uitschrijving gebeurt maar bedraagt in de meeste gevallen minstens 113,2 EUR voor inschrijvingen van het academiejaar 2021-2022.

Studiegeld bacheloropleidingen, initiële masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's

1. De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

 • diplomacontract:
  • standaardtarief: 247,9 euro + 11,9 euro/studiepunt (961,9 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief bijna-beursstudent: 247,9 euro + 4,3 euro/studiepunt (505,9 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief beursstudent: 113,2 euro + 0 euro/studiepunt (113,2 euro voor 60 studiepunten)
 • examencontract-diploma:
  • 113,2 euro + 4,3 euro/studiepunt (371,2 euro voor 60 studiepunten)

2. De volgende verhoogde tarieven zijn van toepassing op studenten zonder een nationaliteit van een EER-lidstaat* in (enkel diplomacontracten mogelijk)

 • bacheloropleidingen:
  • 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)
 • initiële masteropleidingen (uitgezonderd Research Master of Philosophy: zie 1.) en schakel- en voorbereidingsprogramma's:
  • standaardtarief: 400 euro + 90 euro/studiepunt (5800 euro voor 60 studiepunten)
  • gereduceerd tarief: 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)

3. Volgende masteropleidingen hebben een afwijkend studiegeld (raadpleeg de opleidingswebsite voor de details):

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterljk op 31/12 van het betrokken academiejaar in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning volgens de categorieën van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs)

BREXIT
Britse studenten die vanaf 2021-2022 inschrijven vallen onder de niet-EER tarieven. Britse studenten die in het bezit zijn van een type M verblijfsvergunning behouden het EER-tarief.

Studiegeld in het geval van het volgen van afzonderlijke opleidingsonderdelen

De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterlijk op 31/12 van het betrokken academiejaar in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning volgens de categorieën van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs)**inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld master-na-master

De volgende tarieven zijn van toepassing op de master-na-masteropleidingen:

Diplomacontract:

 • Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen
  • master-na-master Master in de klinische biologie: 247,9 euro + 6 euro/studiepunt (607,9 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de ziekenhuisfarmacie: 247,9 euro + 6 euro/studiepunt (607,9 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de industriële farmacie: 247,9 euro + 11,9 euro/studiepunt (961,9 euro voor 60 studiepunten)
 • Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • master-na-master Master in de specialistische geneeskunde: 247,9 euro + 6 euro/studiepunt (607,9 euro voor 60 studiepunten) (geen studiegeld in academiejaren waarin geen studiepunten worden opgenomen)
  • master-na-master Master in de huisartsgeneeskunde: 247,9 euro + 6 euro/studiepunt (607,9 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de jeugdgezondheidszorg: 247,9 euro + 11,9 euro/studiepunt (961,9 euro voor 60 studiepunten)
 • Rechten
  • master-na-master Master in het fiscaal recht: 200 euro + 50 euro/studiepunt (3200 euro voor 60 studiepunten)
 • Bedrijfswetenschappen en economie
  • master-na-master Master of Maritime and Air Transport Management: 15750 euro*
 • Wetenschappen
  • master-na-master Master of Water Sustainability: Integrating Technology- and Nature-based Solutions: 250 euro + 45 euro/studiepunt (2950 euro voor 60 studiepunten); 
   gereduceerd tarief naar 250 euro + 12 euro/studiepunt mogelijk na selectie door de faculteit
 • Instituut voor ontwikkelingsbeleid - en beheer*
  • master-na-master Master of Globalisation and Development
  • master-na-master Master of Governance and Development
  • master-na-master Master of Development Evaluation and Management
   • studenten zonder beurs: a) standaard: 2150 euro; b) verminderd tarief na selectie door het instituut: 1250 euro
   • studenten met beurs: a) ICP/BTC beurs: 961,9 euro; b) andere beurzen: 5150 euro

Examencontract-diploma:

 • 113,2 euro + 4,3 euro/studiepunt

Opgelet, niet alle opleidingen kunnen onder examencontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist.

*inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld doctoraat

​Bij een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je studiegeld voor de eerste inschrijving in het doctoraat en voor de verdediging. Als beide situaties samenvallen binnen één academiejaar zijn beide bedragen verschuldigd. 

De volgende tarieven zijn van toepassing op het doctoraat (diplomacontract):

 • Eerste inschrijving in het doctoraat: 479,6 euro
 • Herinschrijving: 0 euro
 • Verdediging: 479,6 euro

De betaling van het studiegeld mag enkel gebeuren nadat je vanuit de centrale studentenadministratie expliciet de vraag hebt gekregen.

Studiegeld postgraduaat en uitwisseling

Postgraduaatstudenten moeten rechtstreeks contact opnemen met de organisator van het postgraduaat voor informatie over het studiegeld en de betaling.

Uitwisselingsstudenten (Inkomende Erasmus, Interuniversitair akkoord, Interuniversitaire opleiding met Universiteit Antwerpen als gastinstelling) betalen geen studiegeld aan de Universiteit Antwerpen.

Hoe bereken ik het studiegeld voor meerdere inschrijvingen?

Voor alle combinaties van diplomacontracten (bacheloropleidingen, de initiële masteropleidingen, de schakel- en voorbereidingsprogramma's) en creditcontracten (afzonderlijke opleidingsonderdelen) geldt dat alle opgenomen studiepunten worden samengeteld om het studiegeld te berekenen. Het vaste bedrag wordt maar éénmaal aangerekend.

Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen metverhoogd studiegeld en de examencontracten:

 • Elke inschrijving met verhoogd studiegeld wordt afzonderlijk verrekend op basis van de studiepunten opgenomen in de desbetreffende opleiding. Het vaste bedrag is voor elke inschrijving verschuldigd.  Dit is het geval voor niet-EER studenten.
 • De studiepunten opgenomen onder examencontract(en) worden steeds afzonderlijk berekend van de studiepunten onder diploma- en/of creditcontracten.

Voor de master-na-masteropleidingen geldt dat elke inschrijving steeds afzonderlijk verrekend wordt op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van andere opleidingen en het vaste bedrag is dus steeds opnieuw verschuldigd.

Voor het doctoraat  en het postgraduaat geldt dat studiegeld steeds afzonderlijk verrekend wordt.

Onvoldoende leerkrediet en extra studiegeld

Als je over onvoldoende of geen leerkrediet beschikt kan de instelling en/of faculteit je in het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld inschrijven na het behalen van een masterdiploma) of aangetoonde overmacht toestaan om toch voor meer studiepunten dan het nog beschikbare leerkrediet op het moment van de inschrijving in de opleiding in te schrijven.  Indien je voor meer studiepunten dan je beschikbare leerkrediet mag inschrijven, is er automatisch extra studiegeld verschuldigd.

Dit extra studiegeld wordt berekend door het aantal opgenomen studiepunten waarvoor je niet meer over voldoende leerkrediet beschikt op het moment van de inschrijving in de opleiding te vermenigvuldigen met het bedrag per studiepunt dat op jouw situatie van toepassing is.

Voorbeeld (opgelet, de bedragen van het studiegeld kunnen verschillen van de bedragen die effectief op het lopende academiejaar van toepassing zijn): je bent ingeschreven in een opleiding met een studiegeld van bijvoorbeeld "247,9 euro + 11,9 euro/studiepunt" en je hebt een leerkrediet van 50 studiepunten maar je hebt nog 60 studiepunten nodig om te kunnen afstuderen.  Als de faculteit toestaat om voor 60 studiepunten in te schrijven, betaal je [247,9 euro + 60 x 11,9 euro + 10 x 11,9 euro =] 1080,9 euro.

Dit extra studiegeld is niet van toepassing op studenten die het beurs- of bijna-beurstarief betalen of op studenten die nog geen masterdiploma (of gelijkwaardig) hebben behaald.