Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2022-2023.

Hou er rekening mee dat er na een inschrijving steeds studiegeld verschuldigd is, zelfs als er op korte of lange termijn beslist wordt om terug uit te schrijven. De grootte van het verschuldigde bedrag is onder andere afhankelijk van de opleiding en het moment waarop de uitschrijving gebeurt maar bedraagt in de meeste gevallen minstens 115,8 EUR voor inschrijvingen van het academiejaar 2022-2023.

Studiegeld bacheloropleidingen, initiële masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's

1. De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

 • diplomacontract:
  • standaardtarief: 253,6 euro + 12,1 euro/studiepunt (979,6 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief bijna-beursstudent: 253,6 euro + 4,4 euro/studiepunt (517,6 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief beursstudent: 115,8 euro + 0 euro/studiepunt (115,8 euro voor 60 studiepunten)
 • examencontract-diploma:
  • 115,8 euro + 4,4 euro/studiepunt (379,8 euro voor 60 studiepunten)

2. De volgende verhoogde tarieven zijn van toepassing op studenten zonder een nationaliteit van een EER-lidstaat* in (enkel diplomacontracten mogelijk)

 • bacheloropleidingen:
  • 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)
 • initiële masteropleidingen (uitgezonderd Research Master of Philosophy: zie 1.) en schakel- en voorbereidingsprogramma's:
  • standaardtarief: 400 euro + 90 euro/studiepunt (5800 euro voor 60 studiepunten)
  • gereduceerd tarief: 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)

3. Volgende masteropleidingen hebben een afwijkend studiegeld (raadpleeg de opleidingswebsite voor de details):

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterlijk op 31/12 van het betrokken academiejaar een EER-nationaliteit heeft verworven of in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning (elektronische verblijfstitel minstens 5 jaar geldig van type B, C (K), D (L), F, M of elektronische verblijfstitel van type A met reden vluchteling, gezinshereniging, humanitair visum, slachtoffer mensenhandel of subsidiaire bescherming))

BREXIT: Britse studenten die in het bezit zijn van een type M verblijfsvergunning vallen onder het EER-tarief.


Studiegeld in het geval van het volgen van afzonderlijke opleidingsonderdelen

De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

Niet-EER nationaliteiten zonder permanente Belgische verblijfsvergunning kunnen enkel in creditcontracten inschrijven indien zij reeds in een diploma-opleiding zijn ingeschreven of niet op basis van een studentenvisum in België verblijven. In dat geval betalen zij voor het creditcontract het verhoogde tarief van 400 euro + 90 euro/studiepunt.

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterlijk op 31/12 van het betrokken academiejaar in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning (elektronische verblijfstitel minstens 5 jaar geldig van type B, C, D, E(+), F(+), M of elektronische verblijfstitel van type A met reden vluchteling, gezinshereniging, humanitair visum, slachtoffer mensenhandel of subsidiaire bescherming)). 


Studiegeld master-na-master

De volgende tarieven zijn van toepassing op de master-na-masteropleidingen:

Diplomacontract:

 • Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen
  • master-na-master Master in de klinische biologie: 253,6 euro + 6,1 euro/studiepunt (619,6 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de ziekenhuisfarmacie: 253,6 euro + 6,1 euro/studiepunt (619,6 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de industriële farmacie: 253,6 euro + 12,1 euro/studiepunt (979,6 euro voor 60 studiepunten)
 • Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • master-na-master Master in de specialistische geneeskunde: 253,6 euro + 6,1 euro/studiepunt (619,6 euro voor 60 studiepunten) (geen studiegeld in academiejaren waarin geen studiepunten worden opgenomen)
  • master-na-master Master in de huisartsgeneeskunde: 253,6 euro + 6,1 euro/studiepunt (619,6 euro voor 60 studiepunten)
 • Rechten
  • master-na-master Master in het fiscaal recht: 260 euro + 55 euro/studiepunt (3560 euro voor 60 studiepunten)
 • Bedrijfswetenschappen en economie
  • master-na-master Master of Maritime and Air Transport Management: 15950 euro*
 • Wetenschappen
  • master-na-master Master of Water Sustainability: Integrating Technology- and Nature-based Solutions: 254 euro + 45 euro/studiepunt (2954 euro voor 60 studiepunten); gereduceerd tarief naar 254 euro + 12,1 euro/studiepunt mogelijk na selectie door de faculteit
 • Instituut voor ontwikkelingsbeleid - en beheer*
  • master-na-master Master of Globalisation and Development
  • master-na-master Master of Governance and Development
  • master-na-master Master of Development Evaluation and Management
   • studenten zonder beurs: a) standaard: 2150 euro; b) verminderd tarief na selectie door het instituut: 1250 euro
   • studenten met beurs: a) ICP/BTC beurs: 979,6 euro; b) andere beurzen: 5150 euro

Examencontract-diploma:

 • 115,8 euro + 4,4 euro/studiepunt

Opgelet, niet alle opleidingen kunnen onder examencontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist.

*inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld doctoraat

​Bij een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je studiegeld voor de eerste inschrijving in het doctoraat en voor de verdediging. Als beide situaties samenvallen binnen één academiejaar zijn beide bedragen verschuldigd. 

De volgende tarieven zijn van toepassing op het doctoraat (diplomacontract):

 • Eerste inschrijving in het doctoraat: 490,6 euro
 • Herinschrijving: 0 euro
 • Verdediging: 490,6 euro

De betaling van het studiegeld mag enkel gebeuren nadat je vanuit de centrale studentenadministratie expliciet de vraag hebt gekregen.

Studiegeld micro-credentials, postgraduaat en uitwisseling

De studiegelden voor de micro-credentials zijn terug te vinden op de respectievelijke webpagina's van de studiegids. Na de inschrijving in de micro-credential en de registratie van de opleidingsonderdelen vind je het berekende studiegeld en de betalingsinformatie ook terug in het studentenportaal (SisA selfservice).

Postgraduaatstudenten moeten rechtstreeks contact opnemen met de organisator van het postgraduaat voor informatie over het studiegeld en de betaling.

Uitwisselingsstudenten (Inkomende Erasmus, Interuniversitair akkoord, Interuniversitaire opleiding met Universiteit Antwerpen als gastinstelling...) betalen geen studiegeld aan de Universiteit Antwerpen.