Side header image

Diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Heb je een diploma secundair of hoger onderwijs behaald in Vlaanderen?

Controleer dan of dit diploma als authentieke informatie (en niet als 'verklaring op eer') aanwezig is in de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED; inloggen met eID vereist) van de Vlaamse overheid.  Is dit het geval dan kan je inschrijving verwerkt worden zonder dat we over je origineel of een gelegaliseerd diploma moeten beschikken.

Vind je je recent behaalde diploma niet terug in de LED, neem dan na het afstuderen contact op met je onderwijsinstelling en vraag hen om zo snel mogelijk je diploma te rapporteren naar de Vlaamse overheid.  Heb je je diploma reeds langer dan twee maanden geleden behaald en vind je dit diploma niet terug in de LED terwijl het daarin wel aanwezig zou moeten zijn volgens de hieronder vermelde lijst dan bestaat de kans dat er getwijfeld wordt aan de authenticiteit van je diploma en dat je inschrijving niet verwerkt kan worden.

Welke diploma's kan je terugvinden in de LED:

  • diploma's hoger onderwijs behaald vanaf het academiejaar 1999-2000
  • diploma's secundair onderwijs behaald vanaf het schooljaar 2002-2003
  • diploma's volwassenenonderwijs behaald vanaf het schooljaar 2013-2014
  • diploma's examencommissie Vlaamse gemeenschap vanaf het jaar 2014

Indien je diploma ouder is en dus niet in de LED aanwezig kan zijn, dien je een door de uitreikende instelling voor echt verklaarde kopie van je diploma in je inschrijvingsdossier (per post) te voorzien.

Heb je een diploma secundair of hoger onderwijs behaald in Nederland?

Controleer dan of het behaalde diploma reeds geregistreerd werd in het Diplomaregister van DUO (inloggen met DigiD vereist).  Is dit het geval dan kan je na het invullen van de online aanmelding gebruik maken van een link op de downloadpagina van je toetredingsovereenkomst om de diplomauittreksel(s) van je relevante diploma's uit DUO door te sturen naar de centrale studentenadministratie van de Universiteit Antwerpen.  Als we je diploma('s) via die weg ontvangen, kan je inschrijvingsdossier verwerkt worden zonder origineel of gelegaliseerd diploma.

Heb je te snel afgemeld na het finaliseren van de online aanmelding dan kan je steeds naar de pagina met de toegang tot het DUO-diplomaregister terugkeren via de knop "Aanmelding wijzigen/aanvullen" op https://www.uantwerpen.be/online-aanmelding/.

Vind je je recent behaalde diploma niet terug in het Diplomaregister, neem dan na het afstuderen contact op met je onderwijsinstelling en vraag hen om zo snel mogelijk je diplomagegevens te rapporteren naar DUO.  Je inschrijving wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

Opgelet, stuur voor alle zekerheid alle diploma's door die aanwezig zijn in het diplomaregister.  Dit kan belangrijk zijn bij het beoordelen van eventuele taalvoorwaarden.  Welke diploma's in het diplomaregister te vinden zijn, vind je via deze DUO-pagina.

Indien je diploma niet in het DUO diplomaregister aanwezig kan zijn, dien je een door de uitreikende instelling voor echt verklaarde kopie van je diploma in je inschrijvingsdossier (per post) te voorzien.

Is je diploma volgens de voorwaarden wel in het DUO diplomaregister aanwezig maar heb je geen DigiD (meer) dan moet je een beveiligd PDF certificaat betreffende je diploma opvragen bij DUO via diplomaregister@duo.nl