Side header image

Inschrijvingsdossier versturen via de helpdesk

Als je je toetredingsovereenkomst digitaal kan ondertekenen én je diploma kan digitaal geverifieerd worden, dan kan je je inschrijvingsdossier indienen via de helpdesk.

Welke documenten moet je opladen in de helpdesk?

Maak in de mate van het mogelijke gebruik van het PDF formaat en bezorg ons één PDF per document.   Maak eventueel gebruik van een online PDF editor.

 1. Je digitaal ondertekende toetredingsovereenkomst.
  Controleer nog eens of alle informatie volledig en correct is! UAntwerpen is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschrijving door een onvolledig of incorrect ingevuld formulier.
  Vergeet niet je digitale certificaat mee op te laden indien je op die manier je toetredingsovereenkomst hebt ondertekend.
  Belangrijk: heb je als buitenlander reeds gestudeerd in het secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen dan heb je ook een Belgisch nationaal nummer (rijksregisternummer of BIS).  Neem contact op met je vorige Vlaamse onderwijsinstelling indien je dit nummer niet kent want dit nummer hebben we nodig om je inschrijving correct te kunnen verwerken.
   
 2. Een kleurenscan van je geldige identiteitskaart of paspoort.
  Opgelet, een rijbewijs of verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs
   
 3. Indien van toepassing: als je in België verblijft op basis van een lange-termijn verblijfsvergunning, een kleurenkopie van je geldige Belgische verblijfsvergunning
   
 4. Een scan van het diploma (of, indien van toepassing, de vervangende Letter of Acceptance zonder voorwaarden) waarmee je toegang hebt tot de gekozen opleiding en dat we digitaal kunnen verifiëren.
   
 5. Indien van toepassing: een scan van je taaltest.
  Indien dit geen ITNA-certificaat is, zullen voor echt verklaarde kopies van het taaltestcertificaat via de post opgestuurd moeten worden.
   
 6. Indien van toepassing: scan van het bewijs dat je een schooltoeslag of studietoelage kreeg in het school- of academiejaar 2019-2020.
  Op basis hiervan betaal je tijdelijk een verminderd studiegeld tot je een studietoelage krijgt in het nieuwe academiejaar.

Je hoeft géén bewijs mee te sturen van een toelating van een UAntwerpen-faculteit, deelname aan verplichte ijkingstoets diergeneeskunde of toelatingsexamen arts. Dit wordt afgetoetst aan de hand van interne controlelijsten.

Hoe laad je je documenten op in de helpdesk?

 1. Ga tussen 1 juli en 14 oktober naar de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie (vroeger kan ook maar de inschrijvingen starten maar op 1 juli)
 2. Klik op "Maak een ticket aan"
 3. Selecteer de categorie "Inschrijvingsdossier"!
 4. Vul alle noodzakelijke velden in, voeg de bijlagen toe en klik op "Verzend ticket".
Als je problemen ondervindt bij het samenstellen of indienen van je dossier, contacteer dan de centrale studentenadministratie via de helpdesk.

Alles correct opgeladen?

Dan bekijkt de centrale studentenadministratie vanaf 1 juli zo snel mogelijk je dossier.
Als er toch nog iets ontbreekt of onduidelijk is voor de verwerking, word je hiervan op de hoogte gebracht via het helpdeskticket waarmee je het dossier indiende.