Opgelet! Enkel als je

kan je je inschrijvingsdossier indienen via de helpdesk.  Vergeet niet dat je na 14 oktober 2020 steeds een toelating van de faculteit nodig hebt voor een laattijdige inschrijving.

Welke documenten moet je opladen in de helpdesk?

Maak zoveel mogelijk gebruik van het PDF formaat en bezorg ons één PDFper gevraagd document (dus niet één PDF met alle documenten). Maak eventueel gebruik van een online PDF editor.

 1. Je ondertekende toetredingsovereenkomst (én, indien van toepassing, het certificaat van de digitale ID).
  Controleer nog eens of alle informatie volledig en correct is! UAntwerpen is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschrijving door een onvolledig of incorrect ingevuld formulier.
  Vergeet niet je digitale certificaat mee op te laden indien je op die manier je toetredingsovereenkomst hebt ondertekend.
  Belangrijk: heb je als buitenlander reeds gestudeerd in het secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen dan heb je ook een Belgisch nationaal nummer (rijksregisternummer of BIS).  Neem contact op met je vorige Vlaamse onderwijsinstelling indien je dit nummer niet kent want dit nummer hebben we nodig om je inschrijving correct te kunnen verwerken.
   
 2. Een kleurenscan van je geldige identiteitskaart (voor- én achterkant) of paspoort.
  Opgelet, een rijbewijs of verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs.

 3. Indien van toepassing: als je reeds in België verblijft op basis van een verblijfsvergunning die niet met studie te maken heeft, een kleurenkopie van je geldige Belgische verblijfsvergunning.
   
 4. Een scan van het diploma (of, indien van toepassing, de vervangende Letter of Acceptance zonder voorwaarden) waarmee je toegang hebt tot de gekozen opleiding en dat we digitaal kunnen verifiëren.
   
 5. Indien van toepassing: een scan van je taaltest.
  Indien dit geen ITNA-certificaat is, zullen voor echt verklaarde kopies van het taaltestcertificaat via de post opgestuurd moeten worden.
   
 6. Indien van toepassing: scan van het bewijs dat je een schooltoeslag of studietoelage kreeg in het school- of academiejaar 2019-2020 (andere jaren zijn niet geldig).
  Op basis hiervan betaal je tijdelijk een verminderd studiegeld tot je een studietoelage krijgt in het nieuwe academiejaar.

Je hoeft géén bewijs mee te sturen van een toelating van een UAntwerpen-faculteit, deelname aan verplichte ijkingstoets diergeneeskunde of toelatingsexamen arts. Dit wordt afgetoetst aan de hand van interne controlelijsten.

Hoe laad je je documenten op in de helpdesk?

 1. Ga naar de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie
 2. Klik op "Maak een ticket aan"
 3. Selecteer de categorie "Indienen inschrijvingsdossier"! (gebruik de andere categorieën niet voor het indienen van je dossier).
 4. Vul alle noodzakelijke velden in, voeg de bijlagen toe en klik op "Verzend ticket".  Zorg dat elk bestand niet groter is dan 3MB anders lukt het opladen niet!

Opgelet, we moeten je dossier ten laatste op 14 maart 2021 om 12u30 in de helpdesk ontvangen om nog in aanmerking te kunnen komen voor verwerking.

Alles correct opgeladen?

Dan bekijkt de centrale studentenadministratie je dossier (in volgorde van ontvangst).
Als er toch nog iets ontbreekt of onduidelijk is voor de verwerking, word je hiervan op de hoogte gebracht via het helpdeskticket waarmee je het dossier indiende.