Inschrijvingsdossier versturen via de post

Als je je toetredingsovereenkomst niét digitaal kan ondertekenen of je diploma niét digitaal geverifieerd kan worden, dan verstuur je je inschrijvingsdossier via de post.

Welke documenten moeten aanwezig zijn in je postpakket?

 1. Je toetredingsovereenkomst met een originele handtekening.
  Zorg dat alle informatie op het formulier correct en volledig is want dit is de basis van de inschrijving.  De instelling is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschrijving die het resultaat is van een onvolledig of incorrect ingevuld formulier.
  Heb je als buitenlander reeds gestudeerd in het secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen dan heb je ook een Belgisch nationaal nummer (rijksregisternummer of BIS).  Neem contact op met je vorige Vlaamse onderwijsinstelling indien je dit nummer niet kent want dit nummer hebben we nodig om je inschrijving correct te kunnen verwerken.
   
 2. Een kleurenkopie van je geldige identiteitskaart of paspoort.
  Opgelet, een rijbewijs of verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs.
   
 3. Indien van toepassing, een kleurenkopie van je geldige Belgische verblijfsvergunning als je reeds in België verblijft op basis van een verblijfsvergunning die niet met studie te maken heeft.
   
 4. Een kleurenkopie van het diploma dat je toegang geeft tot de opleiding.
  Belangrijk:
  • Kan je diploma digitaal geverifieerd worden?  Dan volstaat een gewone kleurenkopie van je diploma.
  • Kan je diploma niet digitaal geverifieerd worden?  Dan moet, afhankelijk van het land waar het diploma werd uitgereikt, je kleurenkopie voor echt verklaard worden door de uitreikende instelling of een apostille dragen of gelegaliseerd zijn.  Welke methode op welk land van toepassing is, lees je hier (Engelstalige informatie).  Opgelet, voor diploma's uitgereikt in België en zijn buurlanden volstaat een voor echt verklaring door de uitreikende instelling.
  • Het diploma moet ook in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.  Anders is een originele beëdigde vertaling in één van deze talen vereist.  In dat geval moet zowel de gecertificeerde kopie van het diploma als de originele beëdigde vertaling aanwezig zijn in je inschrijvingsdossier.
  • Puntenlijsten worden niet aanvaard.
  • Stuur nooit originele diploma's of getuigschriften op. De universiteit is nooit verantwoordelijk voor beschadiging of verlies
  • Ingeleverde documenten worden nooit teruggegeven.
    
 5. Indien van toepassing: een kopie van je taaltest Nederlands met het geschikte niveau. Indien dit geen ITNA-certificaat is, moeten de kopies van de taaltest voor echt verklaard worden door de uitreikende instelling.
   
 6. Indien van toepassing: kopie van het bewijs dat je een schooltoeslag of studietoelage kreeg in het school- of academiejaar 2019-2020.
  Op basis hiervan betaal je tijdelijk een verminderd studiegeld in afwachting van het bekomen van een studietoelage in het nieuwe academiejaar.

Je hoeft géén bewijs mee te sturen van een toelating van een UAntwerpen-faculteit, deelname aan verplichte ijkingstoets diergeneeskunde of toelatingsexamen arts. Dit wordt afgetoetst aan de hand van interne controlelijsten.

Opgelet, wij ontvangen de controlelijsten in verband met het toelatinsgexamen arts en de ijkingstoets maar in de loop van september.  Inschrijvingsdossiers die betrekking hebben op de bachelor in de geneeskunde of de bachelor in de diergeneeskunde kunnen niet vroeger verwerkt worden indien deze informatie noodzakelijk is.  Je wacht dan ook beter met het insturen van je inschrijvingsdossier tot na het examen of de toets.


Verstuur het dossier voor 1 december (enkel mogelijk mits het vooraf bekomen van een facultaire toelating) naar:

Universiteit Antwerpen
Centrale Onderwijsadministratie (gebouw S)
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen (België)

Je dossier aangetekend opsturen is niet nodig.

Opgelet, als je je dossier via de post verstuurt, moet je geen ticket in de helpdesk aanmaken. Dit kan enkel voor vertraging bij de verwerking van je dossier zorgen.


Alles correct verstuurd?

Dan bekijkt de centrale studentenadministratie je dossier (in volgorde van ontvangst).
Als er toch nog iets ontbreekt of onduidelijk is voor de verwerking, word je hiervan op de hoogte gebracht via een helpdeskticket dat we voor je aanmaken.