Side header image

Inschrijvingsdossier versturen via de post

Als je je toetredingsovereenkomst niét digitaal kan ondertekenen of je diploma niét digitaal geverifieerd kan worden, dan verstuur je je inschrijvingsdossier via de post.

Welke documenten moeten aanwezig zijn in je postpakket?

 1. Je toetredingsovereenkomst met originele handtekening.
  Zorg dat alle informatie op het formulier correct en volledig is want dit is de basis van de inschrijving.  De instelling is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschrijving die het resultaat is van een onvolledig of incorrect ingevuld formulier.
  Belangrijk: heb je als buitenlander reeds gestudeerd in het secundair of hoger onderwijs in Vlaanderen dan heb je ook een Belgisch nationaal nummer (rijksregisternummer of BIS).  Neem contact op met je vorige Vlaamse onderwijsinstelling indien je dit nummer niet kent want dit nummer hebben we nodig om je inschrijving correct te kunnen verwerken.
   
 2. Een kleurenkopie van je geldige identiteitskaart of paspoort.
  Opgelet, een rijbewijs of verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs
   
 3. Indien van toepassing, een kleurenkopie van je geldige Belgische verblijfsvergunning indien je in België verblijft op basis van een verblijfsvergunning.
   
 4. Een gelegaliseerde originele kleurenkopie van het diploma dat je toegang geeft tot de opleiding.
  Opgelet, puntenlijsten worden niet aanvaard!  Het diploma moet ook in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.  Anders is een originele beëdigde vertaling in één van deze talen vereist. Zowel de gelegaliseerde kopie van het diploma als de originele beëdigde vertaling moeten dan aanwezig zijn in je inschrijvingsdossier.
  Belangrijk: als je voldoet aan de voorwaarden opdat je diploma digitaal geverifieerd kan worden, dan volstaat een gewone kopie van het relevante document.
   
 5. Indien van toepassing: een kopie van je taaltest Nederlands met het geschikte niveau. Indien dit geen ITNA-certificaat is, moeten de kopies van de taaltest voor echt verklaard worden door de uitreikende instelling.
   
 6. Indien van toepassing: kopie van het bewijs dat je een schooltoeslag of studietoelage kreeg in het school- of academiejaar 2019-2020.
  Op basis hiervan betaal je tijdelijk een verminderd studiegeld in afwachting van het bekomen van een studietoelage in het nieuwe academiejaar.

Je hoeft géén bewijs mee te sturen van een toelating van een UAntwerpen-faculteit, deelname aan verplichte ijkingstoets diergeneeskunde of toelatingsexamen arts. Dit wordt afgetoetst aan de hand van interne controlelijsten.

Verstuur het dossier tussen 1 juli en 14 oktober naar:

Universiteit Antwerpen
Centrale Onderwijsadministratie (gebouw S)
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen (België)

Als je problemen ondervindt bij het samenstellen of indienen van je dossier, contacteer dan de centrale studentenadministratie via de helpdesk.

Alles correct verstuurd?

Dan bekijkt de centrale studentenadministratie vanaf 1 juli zo snel mogelijk je dossier.
Als er toch nog iets ontbreekt of onduidelijk is voor de verwerking, word je hiervan op de hoogte gebracht via een helpdeskticket dat we voor je aanmaken.