Université Catholique du Congo

Bachelor geschiedenis - inleefreis

Voor vertrek

De voorbereiding begon al in het begin van het academiejaar. Eerst een infosessie, dan het ‘startersweekend’. Het hele jaar door hield ik me bezig met de voorbereiding van de reis: enkele weekends  waar o.a. over interculturaliteit gesproken werd, een sociale stage, enkele presentatieavonden, maar ook het occasionele cafébezoek met de aspirant-inleefreizigers. Ten slotte nog een geslaagde examenperiode en een vaccinatieronde, en dan kon ik  in augustus het vliegtuig op naar Kinshasa.

Mijn verblijf

Iedere medereiziger werd na aankomst in Kinshasa afgezet bij een gastbroer of –zus. Ik verbleef samen met onze begeleider bij een priester. We hebben dus wel een stevige portie trouwfeesten en misvieringen gehad. Verder stonden een aantal uitstappen op het programma, zoals een bonoboreservaat, bezoek aan de Congo-rivier, en vele familiebezoeken.

De reis was niet zomaar een zorgeloos plezierreisje. In de plaats daarvan gaf deze reis me dieperliggende inzichten in interculturaliteit en een beter beeld van een regio die wel eens vertekend in onze media wordt geportretteerd.

Bij terugkeer

Pas na de reis besef je werkelijk dat het een positieve impact heeft gehad die je je hele leven meedraagt. De mensen die ik ontmoet heb met hun gewoontes en overtuigingen, de stad met haar vele gezichten, de couleur locale, …: de term ‘verrijking’ is hier zeker op zijn plaats.

De inleefreis/exposure beperkte zich niet tot enkel de reis. Naast een voorbereidingstraject participeerde ik ook in een nawerking. Net zoals de andere reizigers schreef ik een verslag over mijn ervaringen, wat we daarna collectief hebben besproken.