Stages in het Zuiden

Indien een stage binnen het kader van je opleiding tot de mogelijkheden behoort, kan je dit in samenspraak met je stagebegeleider eventueel ook in een ontwikkelingsland doen. Veelal moet je zelf op zoek gaan naar een stageplaats of kan je via professoren van de Universiteit Antwerpen, actief in ontwikkelingssamenwerking, aan de nodige contacten geraken. Ook externe organisaties als AFS, JINT, VVOB, Broederlijk Delen en 11.11.11. kunnen je mee op weg helpen. Van groot belang is dat je tijdig van start gaat en je een goede academische omkadering ter plaatse verzekerd krijgt.

De Universiteit Antwerpen moedigt haar studenten actief aan om ook buiten Europa op stage te gaan. Zo zijn er jaarlijks een 30-tal studenten geneeskunde die op klinische stage  gaan naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Het Departement Biologie organiseert om de twee jaar een tropische stage naar Tanzania. Ook de Faculteit Rechten biedt stage-mogelijkheden in India aan voor een beperkt aantal studenten.

Studiereizen en thesisonderzoek in het Zuiden

Bepaalde opleidingen bieden de mogelijkheid om binnen het kader van je studie naar een ontwikkelingsland te gaan. Zo organiseert de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen studiereizen naar Zuid-Afrika, kan je je binnen de educatieve master profileren met een studiereis en stage in Zambia en kan je als TEW-student op zomerschool naar Goa, India.

Ook binnen het kader van je thesis kan je naar het Zuiden voor een case-study of veldonderzoek. Vanaf dit jaar biedt de faculteit PSW voor het eerst de mogelijkheid aan gemotiveerde studenten om veldwerk uit te voeren in India voor hun masterthesis.
Wil je onderzoek doen in het Zuiden en ben je op zoek naar een ontwikkelingsrelevant thema, klop dan best eens aan bij professoren actief in ontwikkelingssamenwerking  (bijv. VLIR-UOS projecten) of bij de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) (janus.verrelst@uantwerpen.be). 

Ook op de dienst Internationale Samenwerking kan je inspiratie opdoen en een kijkje nemen in de thesisonderwerpen en onderzoeken van studenten die met een VLIR-UOS beurs naar het Zuiden trokken.