Jaarlijks stelt het Global Minds-programma van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) beurzen ter beschikking van studenten verbonden aan de Universiteit Antwerpen, die binnen het kader van hun studie of stage naar een VLIR-UOS beursland gaan.


Wat en waar?

Het gaat om een beurs van 1000 euro, waarvoor je een aanvraag kan indienen via VLIR-UOS met de hulp van de dienst Internationale Samenwerking. Zowel bachelor- (vanaf het tweede jaar) als masterstudenten kunnen in aanmerking komen voor deze beurs onder de volgende voorwaarden:

De activiteit die je uitvoert is ontwikkelingsrelevant! Tip. Beargumenteer dit zeker in jouw motivatiebrief.

Je verblijft minstens een maand (minstens 28 dagen) ter plaatse.

Je bestemming komt voor in de volgende landenlijst:

 • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, DR Congo, Ethiopië, Ghana, Guinea, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid-Afrika
 • Azië: Bangladesh, Cambodja, India, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Sri Lanka, Vietnam
 • Latijns-Amerika: Bolivia, Brazilië, Colombia, Cuba, Ecuador, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname


Hoe vraag je een VLIR-UOS reisbeurs aan?

Voor stage of onderzoek in het Zuiden tussen januari en augustus 2023 (VLIR-UOS database)


1. Ga naar de VLIR-UOS website voor alle relevante informatie en de voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen. Je vindt er onder andere:

 • Een stappenplan van de aanvraagprocedure
 • Richtlijnen
 • Databank handleiding voor de indiening van een reisbeurs
 • Leesversie van het aanvraagformulier

2. Start je beursaanvraag op de VLIR-UOS databank

 • Maak bij je eerste bezoek een account aan.
 • Kies de call 'Travel grants 2023 UAntwerpen': deze is geldig voor beursaanvragen voor reizen waarbij minstens 28 dagen van de studie of stage in 2022 vallen.
 • Neem bij het invullen de handleiding bij de hand. Je kan tot aan de deadline (zie onder) doorlopend aan je oproep werken.

3. Schrijf je tijdig in voor een UCOS voorbereidingsdag 'Naar het Zuiden'. Deelname is verplicht!

4. Reizen naar risicobestemmingen:

 • De Commissie Risicobestemmingen beoordeelt aanvragen van UAntwerpen-studenten die in het kader van hun UAntwerpen-opleiding om een uitzonderlijke reden naar een ‘risicobestemming’ willen afreizen en weegt de veiligheidsrisico’s af tegen het belang van de reis voor onderwijs en onderzoek. Rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de preventieve en mitigerende maatregelen neemt de Commissie Risicobestemmingen een beslissing over het al dan niet laten doorgaan van de buitenlandse zending.
 • Link naar NL aanvraagformulier: https://forms.uantwerpen.be/nl/international/risicobestemming-studenten/
 • risicobestemmingen: Alle landen VLIR-UOS landen buiten Zimbabwe. 


Deadline indiening beursaanvraag

1 December 2022 (als je vertrekt naar het Zuiden vanaf januari 2023 - augustus 2023)

Na het indienen van je dossier volgt er een interview met USOS en de dienst Internationale Samenwerking (zie onder).


Heb je vragen, neem dan contact op met de dienst Internationale Samenwerking van de UAntwerpen. We ondersteunen je graag bij je aanvraag.


Voor stage of onderzoek in het Zuiden tijdens academiejaar 2023-2024 (Mobility Online)

Vanaf september '23 - tot en met augustus '24 -> beschikbaar vanaf december 2022Selectieprocedure

Na het indienen van je beursaanvraag wordt deze nagekeken door de dienst Internationale Samenwerking van de UAntwerpen. Komt je beursaanvraag in aanmerking, dan word je uitgenodigd voor een interview met vertegenwoordigers van de dienst Internationale Samenwerking en van USOS. Noteer alvast de data van de interviews in je agenda:​

Interviews: datum december 2023 (exacte datum zal worden afgesproken per mail)

Kort daarna worden de beursaanvragen, aangevuld met een korte beschrijving van het interview, beoordeeld door een academische selectiejury. De resultaten van de beoordeling worden, na controle door VLIR-UOS, via e-mail gecommuniceerd.


Nog vragen?

Voor vragen over de VLIR-UOS reisbeurzen, de aanvraag-en selectieprocedure en andere administratieve formaliteiten kan je terecht bij Sofie Jaspers.