Een internationale stage is een opportuniteit om je te oriënteren op de arbeidsmarkt (zowel de internationale als de Belgische arbeidsmarkt), je academische kennis aan te vullen met praktijkervaring, je talen te verbeteren en de werkethiek in een ander land te leren kennen.
Via het Erasmus+ programma stelt de Europese Commissie beurzen ter beschikking voor "stages na de studie" voor recent afgestudeerden/gediplomeerden.
Belangrijk: om een dergelijke beurs te kunnen verwerven, moet de 'afstuderende' zich tijdig kandidaat stellen, d.w.z. vóór het afstuderen.
Meer informatie over deze Erasmus+ beurzen vind je terug in het studentenportaal (mijn opleiding → internationale ervaring → stage → stage na de studie).