Steeds meer universitaire opleidingen integreren een buitenlandse stageperiode in het studieprogramma om praktische ervaring op te doen en als concrete voorbereiding op latere tewerkstelling. Ook onderzoek voor je masterthesis behoort tot de mogelijkheden. Je kan werkervaring opdoen in een bedrijf, in een universiteit of een andere organisatie. Stages worden zowel binnen als buiten Europa aanvaard. Aan elk van deze bestemmingen is een beurzenprogramma gekoppeld. Elke opleiding van de UAntwerpen bepaalt of een buitenlandse stage binnen het studieprogramma mogelijk is en op welk studieniveau. Ze kan ook de duur van de stage vastleggen.