Het vinden van een stageplaats, het onderhandelen van de stageinhoud en het bekomen van goedkeuring van de stagemeester vereist een goede voorbereiding.  Voor elke stage moet een specifiek stageakkoord worden afgesloten. Dus tijdig met de procedure starten is de boodschap. Consulteer het facultaire reglement en raadpleeg de internationale co√∂rdinator van je opleiding.

Nadat je een stageplaats hebt gevonden, en de inhoud van je stage is vastgelegd, moet je je aanvraag formaliseren via Mobility Online.  Mobility Online beheert het volledige werkproces van aanvraag tot terugkomst uit het buitenland in een persoonlijke workflow. Een handleiding is ter beschikking.

  • Studenten van de Universiteit Antwerpen vinden de informatie over registratie en aanvraag op het studentenportaal -> internationale ervaring -> stage
  • Andere studenten sturen een email naar de dienst Internationale Samenwerking en ontvangen de weblink.