• Er zijn Priority Country Programme beurzen, Generieke beurzen en reisbeurzen van de Universiteit Antwerpen beschikbaar voor een stageverblijf buiten Europa
 • Indien je een ontwikkelingsrelevante stage wil doen in één van de 33 landen van de VLIR-UOS dan kan je een aanvraag doen voor een VLIR-UOS reisbeurs.  
 • Voor een stage in Washington kan je een beursaanvraag doen voor het Washington Center.

De documenten voor de aanvraag van de beurzen worden je per mail bezorgd van zodra je een bestemming werd toegewezen door je faculteit, na een correcte aanvraag van je bestemming in Mobility Online.

Voor de aanvraag van een VLIR-UOS reisbeurs (voor een ontwikkelingsrelevant stageverblijf) en voor de beurs "Internationale ervaring van korte duur voor minvermogende studenten" bestaat er een aparte aanvraagprocedure.

Internationale ervaring voor minvermogende studenten

Reguliere studenten met een diplomacontract in bachelor, master, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of specifieke lerarenopleiding, die door het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten erkend zijn als minvermogend. (meer info op de website onder financiële bijstand).

De student met het statuut minderbegoede student kan voor uiteenlopende internationaliseringsactiviteiten extra financiering aanvragen.
Belangrijk voorwaarden zijn dat: 

 • een internationaliseringscomponent aan de activiteit verbonden is;
 • de activiteit erkend wordt in het curriculum van de student;
 • de motivatie om de specifieke activiteit te ondernemen duidelijk is; 
 • de meerwaarde aantoonbaar is; 
 • de economisch meest voordelige optie om de specifieke leerdoelen te bereiken gekozen wordt;
 • er geen andere financiering beschikbaar is. In het geval andere financiering beschikbaar is, dient deze eerst aangevraagd te worden. Bijkomende financiering kan onder deze oproep worden aangevraagd.

Alle info hierover vind je terug op Blackboard.

Priority Country Programme

Het doel van het Priority Country Programme is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en de volgende prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Rusland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

 • De preselectie van de studenten gebeurt door de Universiteit Antwerpen, de uiteindelijke selectie gebeurt op Vlaams niveau

Minimum duur van je verblijf: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden). 

Het bedrag van de beurs bedraagt 700 Euro / maand, met een maximum van 4 maanden beurs. De maximale duur van de uitwisseling is 1 jaar.

Daarnaast worden de reiskosten vergoed op basis van forfetaire bedragen:

 • Marokko, Rusland: 320 euro
 • Brazilië, Chili, Japan, Mexcio, Verenigde Staten en Zuid-Afrika: 1500 euro

Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op 200 euro extra per maand:

 • studenten met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap
 • werkstudenten
 • studenten met een functiebeperking(erkend door VAPH)

Generieke beurzen

Voor alle landen buiten Europa (= alle niet-Erasmuslanden)

Limiet inkomensgrens om in aanmerking te komen :  bruto belastbaar gezinsinkomen < € 80.000 - Vanaf het tweede kind ten laste wordt de inkomensgrens met 5.000 € per kind verhoogd.

Minimum duur van je verblijf: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden).

Het bedrag van de beurs bedraagt €700/maand plus een vergoeding voor de reiskosten (berekend volgens afstand), met een maximum van 3 maanden beurs.

Studenten die behoren tot ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een beurs van € 900/maand:

 • studenten met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap
 • werkstudenten
 • studenten met een functiebeperking(erkend door VAPH)

 

Reisbeurzen Universiteit Antwerpen

Er zijn verschillende types reisbeurzen: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden). 

Deze reisbeurs is enkel beschikbaar voor één categorie van studenten:

 • studenten met een bruto belastbaar gezinsinkomen van maximum €80.000 komen in aanmerking voor éénmalig beursbedrag van 1000 €. Vanaf het tweede kind ten laste wordt de inkomensgrens met 5.000 € per kind verhoogd.

Kandideren voor een UAntwerpen reisbeurs kan enkel na selectie en het bekomen van een studie/stageplaats buiten Europa. Studenten komen enkel in aanmerking voor een UAntwerpen reisbeurs indien ze niet geselecteerd zijn voor een ander beursprogramma.

VLIR-UOS reisbeurzen

 • Zowel bachelor- als masterstudenten komen in aanmerking voor deze beurs.
 • Je verblijft minstens een maand ter plaatse
 • je bestemming komt voor op de VLIR-UOS landenlijst.
 • Je ontvangt een forfaitair beursbedrag van 1000 €.

Alle relevante informatie en andere voorwaarden lees je in de oproep die telkens aan het begin van het academiejaar gelanceerd wordt.

The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. De Vlaamse overheid biedt 12 beurzen van 9000,- € aan voor Vlaamse studenten die een semester in Washington stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven. Bijzondere aandacht gaat uit naar kansen voor beursstudenten (beurs van 12000,- €). De universiteit organiseert de preselectie van de kandidaten. De uiteindelijke selectie gebeurt op Vlaams niveau. Meer info vind je op de website van Flanders Knowledge Area