In het buitenland studeren tijdens je studies betekent dat je een deel van je studies aan een andere universiteit volgt, in duur beperkt tot één of twee semesters (de minimumduur is één trimester (3 maanden)).  Studeren in het buitenland kan tijdens de bachelor-, master- en doctoraatsopleiding. Het betreft het volgen van opleidingsonderdelen of het verrichten van onderzoek voor de masterthesis.  De buitenlandse studieperiode wordt erkend in het kader van het diploma waarvoor je aan de Universiteit Antwerpen bent ingeschreven.