De Universiteit Antwerpen heeft met tal van universiteiten wereldwijd een overeenkomst gesloten voor de uitwisseling van studenten voor studiedoeleinden.

Alle uitwisselingsprogramma's zijn gebaseerd op dezelfde principes:

  • enkel met partneruniversiteiten
  • de buitenlandse studieperiode is geïntegreerd in de opleiding die je aan de Universiteit Antwerpen volgt, d.w.z geen studieduurverlenging, maar wel erkenning van de studieresultaten binnen de afstudeervereisten
  • voor vertrek naar het buitenland opmaak en goedkeuring van het buitenlands studieprogramma
  • inschrijving aan de Universiteit Antwerpen voor een voltijds studieprogramma, dat leidt tot een getuigschrift of diploma.  Hierdoor is er vrijstelling van inschrijvingsgeld aan de gastinstelling.
  • begeleiding door de thuis- en gastuniversiteit: o.a. onthaal, taalvoorbereiding, huisvesting, sociale integratie en activiteiten.