De aanvraag gebeurt via het online beheerssysteem Mobility-Online.  Mobility-Online beheert het volledige werkproces van aanvraag tot terugkomst uit het buitenland in een persoonlijke workflow. Een handleiding wordt ter beschikking gesteld van zodra je start met je aanvraag. ​

  • Studenten die nu reeds aan de Universiteit Antwerpen studeren vinden de informatie over de registratie, en de aanvraag op het studentenportaal -> internationale ervaring
  • Andere studenten kunnen een email sturen naar de dienst Internationale Samenwerking en je ontvangt dan de weblink.

Uit het beschikbare aanbod kies je zelf één of meerdere bestemmingen, waarvoor je een aanvraag wil indienen, en dit in functie van het studieprogramma dat je volgt aan de Universiteit Antwerpen.  Andere aspecten waarmee je rekening moet houden: onderwijstaal, levensduurte, academisch niveau, huisvestingskost… Voor elk van de gekozen bestemmingen moet je bij je aanvraag een voorlopig studieprogramma voorstellen.  Consulteer hiervoor de website van de gastuniversiteiten. De faculteit/opleiding selecteert de studenten volgens haar criteria: talenkennis, studieresultaten, motivatie, voorgestelde studieprogramma, eventueel relatie met de thesis, enz.

Je kan hierover meer info terugvinden in de respectievelijke facultaire reglementen. Het is uiteindelijk ook de faculteit/opleiding die je bestemming toekent en de goedkeuring geeft voor je verblijf in het buitenland.