Stap 1: info verzamelen (najaar)

Waar kan ik informatie vinden

Belangrijke infomomenten


 • Buitenlanddag: eind oktober kan je op de stadscampus (sporthal) informatie inwinnen over je buitenland mogelijkheden. Aan de hand van allerlei informatiestandjes en getuigenissen van studenten, kan je al heel wat te weten komen over het aanbod.
 • Algemene Informatiesessies: Deze sessies worden georganiseerd door de Dienst Internationale Samenwerking. Hier krijg je algemene informatie over de verschillende uitwisselingsprogramma’s, de beurzen, de aanvraagprocedure,...
 • Facultaire informatiesessiestijdens deze sessies wordt er meer specifieke informatie gegeven wordt over de mogelijkheden binnen je opleiding. 

Het is aangeraden om alle sessies bij te wonen!

Bestemmingen bekijken

Studie:

Indien je naar het buitenland wil gaan om vakken te volgen is er een lijst met facultaire bestemmingen beschikbaar per opleiding.

Daarnaast zijn er ook institutionele bestemmingen die niet gelinkt zijn aan een specifieke opleiding maar die in principe toegankelijk zijn voor studenten van alle opleidingen.

Stage:

Je kan werkervaring opdoen in een bedrijf, in een universiteit of een andere organisatie. Stages worden zowel binnen als buiten Europa aanvaard.

Je krijgt de vrijheid om zelf een stageplaats aan te brengen. In sommige faculteiten/opleidingen worden wel stageplaatsen aangeboden. Deze vloeien voort uit gevestigde contacten met het buitenland of in het kader van lopend wetenschappelijk onderzoek. Contacteer hiervoor de internationale coördinator van je faculteit.

Talenkennis

Een belangrijk aspect bij het kiezen van een bestemming is de taal. Als de vakken in de taal van het gastland worden gedoceerd, is het belangrijk dat je de taal voldoende beheerst. Vele universiteiten leggen vast wat het aanbevolen taalniveau van een student moet zijn om de lessen goed te kunnen volgen. Deze informatie wordt opgenomen in de factsheets van de universiteiten die je terugvindt in het studentenportaal en in Mobility Online (in de handleiding voor Mobility Online wordt uitgelegd hoe je info kan terugvinden).

Oordeel je dat je taalniveau niet voldoet schrijf je dan zeker in voor een extra taalcursus. In het studentenportaal kan je het huidige aanbod van de UAntwerpen raadplegen.

Let op: het is je eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de door gastinstelling vooropgestelde minimum taalvereisten.

Studentenverslagen en factsheets

Via het studentenportaal (internationale ervaring) kan je studentenverslagen raadplegen van studenten die de voorbije jaren op uitwisseling zijn geweest. Deze verslagen bieden je een zeer nuttige bron aan informatie (vakken, kostprijs bestemming, huisvesting, …)

Op dezelfde locatie in het studentenportaal kan je ook informatie terugvinden over de universiteiten in de vorm van een fact sheet (indien we deze hebben ontvangen).

Kostenplaatje

De kostprijs van een aanvraag is sterk afhankelijk van een aantal factoren:

 1. Je bestemming: sommige bestemmingen zijn heel duur op gebied van huisvesting, levensduurte,… bijvoorbeeld grootstad vs. kleine stad (Londen, Parijs en Scandinavische landen zijn duurder dan andere bestemmingen).
 2. Huisvesting: het type accommodatie dat je kiest is ook bepalend voor de kostprijs. Zo zal een kamer met gedeeld sanitair/ keuken goedkoper zijn dan wanneer je een studio huurt waar je beschikt over prive keuken en badkamer. Wanneer je in Antwerpen al kotstudent bent, ben je deze meerkost natuurlijk al gewoon. 
 3. Reiskosten: Hoever moet je reizen? Met welke maatschappij vlieg je? Hoelang op voorhand boek je? Hoeveel keren vlieg je heen en weer?
 4. Persoonlijke uitgaven: Dit is de factor waar we het minste zicht op hebben. Hoeveel spendeer je aan voeding, activiteiten, uitstapjes, souvenirs,…

Ga zeker eens kijken naar de studentenverslagen (onder internationale ervaring) om een zicht te hebben op de maandelijkse uitgaven van andere studenten.

Websites van mogelijke gastinstellingen bezoeken

Ga zeker eens kijken op de websites van de instellingen waar je interesse voor hebt. Bekijk hun aanbod aan vakken, de informatie over de aanvraagprocedure als uitwisselingsstudent, informatie over huisvesting,… Indien je de website al goed hebt bekeken, zal je niet voor verassingen komen te staan wanneer de partner je inlicht over hun admission procedure.

Stap 2: een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen

Je aanvraag wordt beheerd via Mobility-Online. Het volledige proces, van aanvraag tot terugkomst uit het buitenland zal opgevolgd worden via deze tool.

Vanaf mid december is het mogelijk deze online aanvraag in te dienen. De voorbereiding voor je aanvraag kan je best van tevoren al starten (vakkenpakket buitenland bestuderen, bespreken met je internationale coördinator welke vakken je kan vervangen, taalvoorwaarden bij gastinstelling nagaan,…)

Je kan de aanvraag starten via Sisa – instructies kan je terugvinden in het studentenportaal (internationale ervaring).

Zowel voor studie als voor stage is er een handleiding beschikbaar in het studentenportaal die je door de hele aanvraagprocedure zal loodsen. Hiernaast zijn er ook hulpicoontjes in Mobility online en zal je regelmatig automatische e-mails ontvangen via het systeem.

Belangrijke deadlines

Begin tijdig aan je aanvraag en zie zeker dat alles stappen vervolledigd zijn vóór de deadline (studie stage)

Let op! Enkel aanvragen die tijdig zijn ingediend komen in aanmerking. Indien je alles pas wil indienen zeer kort voor de deadline, is er een mogelijkheid dat er geen support meer kan geboden worden in geval van  problemen of moeilijkheden.

Meerdere bestemmingen aanvragen

Per programma (Erasmus study, Erasmus Belgica, Facultair akkoord, Institutioneel akkoord) kan je een aanvraag indienen voor 3 bestemmingen. Indien je een aanvraag wil indienen voor meerdere programma's dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Bijvoorbeeld: je hebt een aanvraag ingediend voor Erasmus Study waarbij je drie mogelijke bestemmingen heb gekozen binnen Europa. Indien je daarnaast ook een aanvraag wil doen voor een bestemming buiten Europa moet je een volledig nieuwe aanvraag indienen via een facultairof institutioneel akkoord, waarbinnen je dan weer 3 bestemmingen kan aanduiden.

Voor een aanvraag via een institutioneel akkoord binnen de MAUI en AEN netwerken ben je verplicht om per netwerk drie verschillende bestemmingen op te geven, anders wordt je aanvraag niet in overweging genomen. Opgelet: Macquarie University behoort niet meer tot het AEN netwerk.

Stap 3: wat gebeurt er na de deadline?

Selectie

Facultaire bestemmingen (zowel binnen als buiten Europa)

Na de deadline worden de aanvragen door de faculteit behandeld. De faculteit selecteert de studenten volgens bepaalde criteria zoals talenkennis, studieresultaten, motivatie, voorgestelde studieprogramma, eventueel relatie met de thesis, enz... 

Institutionele bestemmingen 

Als je een aanvraag hebt ingediend voor een bestemming die openstaat voor alle studenten van de Universiteit Antwerpen dan zal je uitgenodigd worden voor een verplicht interview. Als je niet aanwezig kan zijn voor dit interview, zal je aanvraag niet verder worden behandeld en kom je niet in aanmerking voor de gekozen bestemming.

Na alle interviews wordt een algemene ranking opgesteld van alle kandidaten. Deze ranking is gebaseerd op je talenkennis, studieresultaten, voorbereiding, motivatie, voorgestelde studieprogramma, eventueel relatie met je thesis en je mondelinge presentatie.

De selectiejury bestaat uit academische vertegenwoordigers van een aantal faculteiten en medewerkers van de dienst Internationale Samenwerking. 

Toewijzing bestemming

Facultaire bestemmingen

De faculteit zal de beschikbare plaatsen van de verschillende keuzebestemmingen verdelen over de geselecteerde studenten. In deze fase kan je dus zelf niet veel doen, maar het is wel belangrijk om je mail in de gaten te houden om te weten te komen of je aanvraag werd goedgekeurd en welke keuzebestemming je werd toegekend.

Institutionele bestemmingen

De bestemmingen worden toegewezen op basis van de algmene ranking die opgesteld werd na het selectie-interview. Hoe hoger je gerangschikt werd, hoe groter de kans dat je eerste keuzebestemming wordt toegewezen.

Stap 4: beurs aanvragen

Binnen Europa

Nadat je bestemming werd toegekend, kan je een aanvraag doen voor een Erasmus beurs in Mobility Online, door het invullen van een korte vragenlijst via de stap ‘complete grant application’.

Er worden 2 zaken gevraagd:

 • of je voordien al eens een Erasmusbeurs hebt ontvangen
 • of je een functiebeperking hebt

Je moet deze vragenlijst verplicht invullen, ook indien je geen beurs wenst aan te vragen. Verder hoef je niets te doen en bekijken we je beursaanvraag intern.In principe proberen we elke Erasmusstudent te voorzien van een semesterbeurs.

Buiten Europa

Je kan hiervoor in Mobility Online een beursaanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

 • Je moet allereerst hebben gekandideerd voor een bestemming buiten Europa (via Mobility Online!).  Het kan gaan om een bestemming aangeboden op facultair of op instellingsniveau.
 • Na toewijzing van een bestemming door je faculteit (begin maart) contacteert de dienst Internationale Samenwerking jou 
 • Je dient het aanvraagdossier voor de beurs in maart in via Mobility Online

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar. Voor alle beurzenprogramma’s is er aan de Universiteit Antwerpen echter maar één centrale aanvraag- en selectieprocedure*.  Alle studenten worden gerangschikt door een selectiecomité ongeacht voor welke beurs je in aanmerking komt. Er zijn beurzen voor bepaalde landen, bepaalde beurzen worden op Vlaams niveau toegekend, andere door de universiteit zelf.  Volgens bekomen rangorde wordt bekeken voor welke beurs je in aanmerking komt.

Selectiecriteria

De selectiecriteria bij de beursaanvraag zijn:

 • Academische relevantie van de studie/stage/onderzoek: opmaak studieprogramma, academische meerwaarde, curriculaire inbedding….
 • Academische prestaties
 • Persoonlijke motivatie om in het betrokken land en universiteit te studeren, eventueel link met het breder maatschappelijk veld
 • Voorbereiding, o.a. relevante taal of talenkennis, contact met de gastinstelling….

Infomoment

Om je te ondersteunen bij de beursaanvraag buiten Europa organiseert de dienst Internationale Samenwerking 2 info momenten in februari.

Nadat je bestemming werd toegewezen, zal je een uitnodiging krijgen voor deze infomomenten.

Stap 5: voorbereiding van mijn verblijf in het gastland 

Nu je bestemming werd toegewezen, kan je je helemaal focussen op je studie en verblijf. Je dossier blijven we opvolgen in Mobility Online, daarin kan je zelf ook gemakkelijk zien welke stappen je dient te vervolledigen zodat je steeds in orde bent met de gevraagde administratie. Het zwaarste werk is achter de rug, maar zorg ervoor dat alles in orde is voor je vertrek, dan kan je met een gerust hart en vol motivatie vertrekken. We overlopen hieronder even de belangrijke administratieve en praktische zaken.

Learning agreement

Een leerovereenkomst (Learning Agreement) is nodig om de uitwisseling transparant en efficiënt voor te bereiden zodat je erkenning krijgt voor de in het buitenland succesvol afgeronde activiteiten. In de leerovereenkomst staat het in het buitenland te volgen stage- of studieprogramma en moet vóór vertrek worden ondertekend door de jezelf, de UAntwerpen en ontvangende instelling/onderneming.

 • Voor wie in het buitenland gaat studeren, moet in de leerovereenkomst worden vastgelegd welke onderdelen van de eigen studie kunnen worden vervangen door de onderdelen die in het buitenland worden afgewerkt.
 • Wie voor een stage naar het buitenland gaat, moet in de leerovereenkomst laten vastleggen hoe de stage zal worden erkend, dus als onderdeel van de opleiding voor het diploma van de deelnemer.

Bij je aankomst kunnen er nog altijd wijzigingen worden aangebracht aan deze Learning Agreement.

Soms kan het even duren vooraleer de gastinstelling je LA ondertekend terugstuurt. Aarzel niet om de gastinstelling te contacteren en te vragen of ze je vorige mail goed hebben ontvangen.

Aanvraagprocedure bij de gastinstelling

Je aanvraag om op uitwisseling te gaan heb je reeds met succes afgewerkt. De faculteit zal jou nu voordragen bij de gastinstelling, via een interne nominatieprocedure.Nu dien je enkel nog je aanvraag te vervolledigen bij de gaststelling om ook daar aanvaard te worden.Deze procedure verschilt van instelling tot instelling, maar meestal wordt je hiervoor gecontacteerd door de gastinstelling na nominatie. Zorg ervoor dat je ook hier de deadline respecteert. Het zou spijtig zijn dat je toch niet op uitwisseling kan gaan omdat je de deadline hebt gemist. 

Taalvoorbereiding en taaltest

Taaltest voor Erasmus studenten (Online Linguistic support)

OLS is opgezet om deelnemers aan het Erasmusprogramma te helpen de taal van hun gastland beter te leren. Zo kunnen ze de periode waarin zij in het buitenland studeren of stage lopen optimaal benutten. Met OLS kan je je taalniveau van het gastland beoordelen. Daarnaast kan je je talenkennis verbeteren door een online-taalcursus te volgen voor en tijdens je verblijf in het buitenland.

Een paar maanden voor de start van je uitwisseling zal je een uitnodiging ontvangen om je taaltest af te leggen, daarna kan je gebruik maken van de online taalcursus om je taalniveau te verbeteren indien nodig. Op het einde van je verblijf leg je deze taaltest opnieuw af om vorderingen in je taalniveau vast te stellen.

Internationale taaltest (Buiten het Erasmus programma)

Universiteiten buiten Europa vragen vaak een bewijs van voldoende kennis van de onderwijstaal van het gastland. Je kan je taalniveau laten bepalen via een aantal officiële taaltesten:

 • Engels: de twee bekendste taaltesten zijn TOEFL en IELTS. Deze tests kan je in testcentra in Brussel afleggen. Daarnaast biedt ook Linguapolis een ITACE taaltest aan, bekijk wel steeds met je gastintelling of ze deze test aanvaarden.
 • Frans: Alliance Francaise in Brussel organiseert de "Test de Connaissance de Français (TCF)"
 • Duits: het Goethe Instituut in Brussel organiseert TestDaF, een taalexamen op gevorderd niveau.

Schrijf je tijdig in en hou rekening met het kostenplaatje.

Huisvesting in het buitenland

Het is je eigen verantwoordelijkheid om huisvesting te zoeken in het buitenland. We hebben wel enkele tips verzameld op het studentenportaal (internationale ervaring - bereid je voor) die je verder helpen in je zoektocht.

Daarnaast is het voor studenten die voor één semester op uitwisseling vertrekken ook mogelijk om hun kot onder te verhuren aan inkomende uitwisselingsstudenten. Meer info hierover vind je ook op de bovenstaande link.

Verzekering en kinderbijslag

Het is zeer belangrijk dat je tijdens je verblijf in het buitenland goed verzekerd bent: tegen ziekte, ongevallen, mogelijke schade aan derden. Verschillende verzekeringen dekken verschillende risico's.

Lees alle info op het studentenportaal grondig na.

Paspoort en visum

Voor elke reis naar het buitenland heb je geldige indentiteits- en reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen en regio's volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum. Meer info op het studentenportaal.

Verblijfskaart en residence permit

Eénmaal ter plaatse moet je vaak nog een verblijfskaart aanvragen. Soms heb je ook een verblijfskaart nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, ziekteverzekering in het gastland aan te vragen, studentenjob uit te oefenen. Vraag daarvoor even bij je gastinstelling na wat de vereisten zijn, welke documenten je nodig hebt en bekijk of je je reeds kan voorbereiden vóór je vertrek.

Veiligheid

Studeren of stage lopen in het buitenland is zeker niet onveiliger dan in eigen land, maar we raden je wel  aan om de nodige voorzorgen te nemen en je op de hoogte te stellen van de situatie in het gastland.

Lees hiervoor de richtlijnen van de UAntwerpen voor de veiligheid van studenten in het buitenland. (internationale ervaring -> bereid je voor)