Om te kunnen deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma moet je als reguliere student aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven zijn.  Je kan je kandidaat stellen na het behalen van minstens 60  studiepunten binnen de opleiding waarvoor je ingeschreven bent.  Maar elke faculteit/opleiding legt in elk studieprogramma vast tijdens welk semester(s) en op welk studieniveau een buitenlands studieverblijf mogelijk is.  Neem tijdig contact op met de internationale coördinator van de opleiding voor de facultaire voorwaarden en regels.

Er bestaan verschillende uitwisselingsprogramma’s binnen Europa: Erasmus (Europa), Erasmus Belgica (België  - Franstalige gemeenschap) en buiten Europa via Institutionele of Facultaire akkoorden. Je kan tijdens je opleiding meerdere malen in het buitenland studeren.

Meer info over de verschillende programma's vind je in het onderdeel beurzen.