De Universiteit Antwerpen heeft met betrekking tot de aanvraag voor een verblijfskaart voor buitenlandse studenten praktische afspraken gemaakt met het studentenloket van de Stad Antwerpen. Universiteit Antwerpen bezorgt de aanvraagdossiers van haar studenten aan dit loket en regelt voor de studenten in kwestie een afspraak met het loket voor de verdere afhandeling van de aanvraag.

Let wel: deze procedure is enkel voor studenten die in de stad Antwerpen en haar districten wonen.  Studenten die in een andere gemeente wonen (bv. Edegem) nemen contact op met de gemeente in kwestie.
Merk op: Ben je al ooit eerder in België ingeschreven geweest, vermeld dit dan bij je aanvraag.

Hoe verloopt de procedure in de praktijk?

E-kaart

Stap 1: Aanvraagdossier

Stel je aanvraagdossier samen. Onderstaande documenten zijn vereist:

 1. Een kleurenscan van je identiteitskaart of paspoort;
 2. Een studiebewijs van de Universiteit Antwerpen.  Je kan dit document downloaden vanuit SisA (Documenten > Studiebewijs) nadat je ingeschreven bent aan de universiteit.
 3. De Europese ziekteverzekeringskaart;
 4. Een kopie van het huurcontract;
 5. Een ingevulde en ondertekende verklaring van voldoende financiële middelen.
 6. Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad.
  • Opmerking 1: Gegevens intikken a.u.b..
  • Opmerking 2: Vermeld steeds je postcode in Antwerpen.
  • Opmerking 3: Op het formulier is een ruimte voorzien om nuttige informatie mee te geven voor de wijkagent, zoals bv. lesuren en lesdagen, dagen en uren wanneer je thuis bent, speciale kenmerken van het pand (één bel voor meerdere bewoners), enz.  Maak er gebruik van want dit zal de woonstcontrole vergemakkelijken.

Scan elk document apart in en geef het de correcte benaming (zie richtlijnen).

Alle documenten worden als bijlage verstuurd naar residencepermit@uantwerpen.be

Alleen volledige dossiers worden behandeld.

De Dienst Internationale Samenwerking verwerkt je dossier en bezorgt dit aan de dienst Vreemdelingenzaken Antwerpen.

Stap 2: Inschrijving in het wachtregister

Na verwerking van je dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt DIS een digitaal document dat vervolgens naar jou wordt doorgestuurd via e-mail.  Het betreft de verklaring van inschrijving in het wachtregister (bijlage 8). 

Stap 3: Woonstcontrole

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt de politie om een woonstcontrole uit te voeren (standaardprocedure). De wijkagent gaat na of je effectief op het aangegeven adres woont. Daarom is het belangrijk dat je naam en familienaam duidelijk naast de deurbel en op de brievenbus staat vermeld. Het is mogelijk dat de agent je persoonlijk wil spreken. Indien je niet thuis bent, komt hij terug op een ander moment. 

Bij een positieve woonstcontrole ontvang je van de agent een document (persoonlijk of in je brievenbus) (voorbeeld zie bijlage). De agent stuurt daarna een elektronische bevestiging van woonstcontrole naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Stuur een mail naar residencepermit@ met vermelding dat de woonstcontrole werd afgerond.

Stap 4: Afspraak – inschrijving in het Vreemdelingenregister en aanvraag E-kaart (optioneel)

Na ontvangst van de mail betreffende de positieve woonstcontrole zal DIS een afspraak voor je boeken bij het Studentenloket Vreemdelingenzaken Gate15. Je krijgt via e-mail bericht met de afspraakgegevens. Het is belangrijk dat je je beschikbaarheid bevestigt omdat het missen van je afspraak een aanzienlijke vertraging bij het verkrijgen van je verblijfsdocument kan betekenen

Je brengt op de afspraak je paspoort of identiteitskaart mee, 1 pasfoto met witte achtergrond en het document bijlage 8 – inschrijving in het wachtregister. Je ontvangt de verklaring van inschrijving in het Vreemdelingenregister.  Dit document is gratis en 5 jaar geldig. Als je wil, kan je de elektronische verblijfskaart (E-kaart) aanvragen. Die heeft een aantal voordelen (o.a. voor de ziekteverzekering, bewonerskaart voor parkeren, werken is fiscaal interessanter). Dan betaal je 21,10 euro, bij voorkeur met je bankkaart.

Ongeveer twee weken later ontvang je een enveloppe in je brievenbus met de pin- en puk-codes van je E-kaart.

Stap 5: Afspraak – ophalen E-kaart

Op de afgesproken datum haal je je E-kaart op met je pin- en puk-codes. 
Indien er geen datum werd geprikt, neem je contact op met residencepermit@uantwerpen.be om een afspraak vast te leggen voor het afhalen van de verblijfskaart.

Bijlage 33

Stap 1: Aanvraagdossier

Stel je aanvraagdossier samen.  Onderstaande documenten zijn vereist:

 • Een kleurenscan van je identiteitskaart of paspoort;
 • Een studiebewijs van de Universiteit Antwerpen.  Je kan dit document downloaden vanuit SisA (Documenten > Studiebewijs) nadat je ingeschreven bent aan de universiteit.
 • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad.
  • Opmerking 1: Gegevens intikken a.u.b..
  • Opmerking 2: Vermeld steeds je postcode in Antwerpen.

Scan elk document apart in en geef het de correcte benaming (zie richtlijnen). Alle documenten worden als bijlage verstuurd naar residencepermit@uantwerpen.be.
Alleen volledige dossiers worden behandeld.

Stap 2: Bijlage 33

Na verwerking van je dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt DIS digitaal je bijlage 33 die vervolgens naar jou wordt doorgestuurd.