Side header image

Bachelor in de architectuur

Architectonisch Ontwerpen 1:1

Tijdens dit opleidingsonderdeel gaven de studenten uit het derde bachelorjaar architectuur in het academiejaar 2016-2017 een heel nieuwe interpretatie en vorm aan de functie, betekenis en samenstelling van 'de kast'. 

Elke student maakt zijn eigen ontwerp en mag hiervoor uitsluitend herbruikmateriaal (re- up- or downcycled) gebruiken. De ontwerpen sluiten daardoor naadloos aan bij nieuwe maatschappelijke tendensen naar een circulaire economie, gesloten materiaalketens en een algemene duurzaamheid. Al deze begrippen vormen samen het ijkpunt voor toekomstgericht ontwerpen en bouwen.

In de opdracht wordt de beperking ingebracht dat al het basismateriaal uit recyclage moet komen, studenten ervaren wat circulair gebruik kan betekenen en hoe ze hiermee als ontwerper kunnen omgaan. Deze insteek werd ondersteund door een gastlezing van Lionel Devlieger van het team ROTOR waarbij de studenten ingewijd werden in het strippen van bestaande gebouwen met het oog op herbruik.

Waarom een kast?

1 - elke hoek van een kast is net even groot als de hoek van een gebouw, en bepaalt mee wat de architectuur is van het object. Een kast ontwerpen en een gebouw ontwerpen, heeft met dezelfde constructieve eisen te maken. De bouw van een kast is makkelijker, en toegankelijk voor studenten, terwijl de realisatie van een gebouw buiten de begrenzing van tijd en middelen ligt.

2 - een kast staat maar één grootte-orde verwijderd van een gebouw: als je kan een kast ontwerpen en bouwen, dan ben je goed op weg om ook een gebouw te kunnen ontwerpen en realiseren.

Docent Johan Van Rompaey over de opdracht

"De inzet en passie waarmee de studenten deze uitdaging hebben opgenomen, is wellicht het meest indringend leerresultaat dat met deze maakweek werd bereikt", vertelt Johan. "Maar ook het materiële resultaat mag er zijn: met de vier universele basisconstructiewijzen – stapelen, assembleren, gieten en weven werden verschillende subtypologieën onderzocht- in de recyclage van materialen, maar ook van vormen en zelfs van objecten. Dit onverwacht brede palet is het resultaat van het onderzoeken van mogelijkheden en opportuniteiten en zet een basis om uit te breiden naar typologisch onderzoek in het ontwerpen.

Het plezier en de inzet waarmee de studenten zich in een hen deels onbekende wereld hebben gestort is een hoopvolle belofte dat het met deze generatie meer dan goed komt."

Bekijk al de ontwerpen

Time-lapse Dimitry van Ruiten

Nathalie Bevers


Nathalie Bevers: "De docenten en de
medewerkers van MEKANO waren een
grote hulp, zij wisten altijd raad"

Opdracht 2016


In 2016 maakten de studenten tijdens dit
opleidingsonderdeel een tafel 1:1. Bekijk
hier de resultaten