Side header image

Bachelor in de architectuur

Van gebruikt materiaal tot object of installatie

In het opleidingsonderdeel ‘architectonisch ontwerpen 1:1’ maken de studenten met gebruikt materiaal een object of installatie voor een welbepaalde ruimte. Na het uittesten van hun materiaal, onder meer op constructieve mogelijkheden, kiezen de studenten een activiteit waarop ze hun ontwerp onderbouwen: ontmoeten, verdelen, beschutten of opbergen.

De studenten combineren ‘ontwerpen’ en ‘maken’ in één maakweek, zodat het ene het andere kan versterken. Docent Johan Van Rompaey: “De studenten maken zelf dingen met materiaal, met verbindingen en binnen omgevingen die alles met architectuur te maken hebben en toch in schaal en omvang onmiddellijk door hun eigen handen kunnen gemaakt worden. Daardoor verwerven ze unieke competenties”.

Dit jaar konden de studenten, dankzij projectontwikkelaar Life vastgoed, gebruikmaken van de leegstaande studententoren boven het studentenrestaurant op de stadscampus. Met zeer beperkte middelen, en zonder technische vooropleiding, realiseerden ze objecten en installaties uit circulaire materiaalstromen. De studenten gingen hierbij op zoek naar ongebruikelijke oplossingen, vormen en toepassingen, om met de gevonden materialen toch de opdracht te kunnen volbrengen. En dat heeft geleid tot creatieve en intrigerende architecturale ontwerpen. Johan Van Rompaey: “Dit jaar valt de lichting van de bedachte ontwerpen op door de zoektocht naar eenvoud en subtiliteit. Er zijn ook meer ontwerpen die duidelijk kiezen voor duurzaamheid, terwijl andere dan weer fragmenten tonen van hoe circulair bouwen en ontwerpen er morgen zou kunnen uitzien. Deze ontwerpstudio toont aan dat ontwerpers ook makers zijn en dat maken en ontwerpen bij elkaar horen”.