Side header image

Bachelor in de architectuur

Architectuur en Cultuur - Ontwerp

De theorie en de casus van deze module initiëren een op cultuur gebaseerde ontwerphouding die gerelateerd is aan de huidige maatschappelijke context en van waaruit een gestalte gegeven wordt aan een hypothese voor de toekomst. Het typologisch en fenomenologisch-historisch onderzoek van architectuur krijgt een toepassing in het ontwerp. De intentionele keuzes omtrent het bouwen en de verschijningsvorm van een architectuurobject in een fysieke omgeving vormen het concrete vraagstuk. De schaal van het individu en van de stad staan hierbij centraal. Aan de hand  van architectonische thema's wordt een concept van tektonische samenstelling ontwikkeld en uitgewerkt met een hieraan gerelateerde materialisatie. Het zich ontwikkelend referentie- en begrippenkader legitimeert de theorievorming en modelleert een identiteit. Bij de presentatie hanteren de studenten de juiste terminologieën met de gepaste communicatievaardigheden.

Resultaten: