Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Unieke stukken voor studenten conservatie-restauratie

Unieke stukken voor studenten conservatie-restauratie

Het Antwerpse provinciebestuur beheert naast een boeiende kunstcollectie ook een divers historisch patrimonium van meubels, decoratiestukken, verlichtingsarmaturen en dergelijke. “De voorbije jaren werd deze organisch gegroeide collectie grondig onder de loep genomen en werd voor de meest waardevolle stukken een gepaste bestemming gezocht”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, onder meer bevoegd voor cultuur.
“Zo proberen we verschillende stukken uit onze depots te halen en een nieuw leven te geven, na een grondige behandeling weliswaar. De oudste stukken dateren uit het begin van de 19de eeuw. Het is dus niet onlogisch dat een restauratie zich hier en daar opdringt. We werken hiervoor al langer samen met UAntwerpen. De studenten uit de opleiding conservatie-restauratie krijgen hierdoor de kans om unieke stukken onder handen te nemen en ons erfgoed krijgt een grondige opknapbeurt, een echte win-win dus.”

Voor die restauratie-activiteiten sloot de Provincie Antwerpen recent een samenwerkingsakkoord af  met de Universiteit Antwerpen. “De studenten van onze opleiding conservatie-restauratie nemen de restauratie van enkele historische stukken voor hun rekening”, vertelt rector Herman Van Goethem. “Onder meer voorwerpen uit het Provinciaal ModeMuseum, het Fotomuseum en het nieuwe diamantmuseum DIVA zullen door de studenten bestudeerd, gerestaureerd en gevaloriseerd worden.”

Bezoek aan ateliers

Vrijdag 21 april 2017 brachten Luk Lemmens, Herman Van Goethem en faculteitsdecaan Alex Vanneste een bezoek aan de ateliers van conservatie-restauratie in de Blindestraat. Ze bewonderden er onder meer twee prachtige 18de eeuwse hoekkasten met veduten. Alex Vanneste: “Wij leren onze studenten omgaan met de zorg voor diverse vormen van erfgoed: van gebouwen tot schilderijen, van tradities tot gebroken vazen. Zondag leiden we alle geïnteresseerden rond in de boeiende wereld van de erfgoedzorg en haar sociale context.”