Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Linde groot

Linde verkent de techniek van het gieten in zand

In haar eerste bachelorjaar conservatie-restauratie koos Linde Vanden Bogaerde voor het labo metalen. Om de kunst van het metaalgieten te begrijpen, zet ze haar theoretische kennis om in de praktijk

Voor het opleidingsonderdeel 'Implementatie' maakt Linde een kopie van een historisch medaillon. Ze smelt het messing in een smeltkroes en giet het in een zandmal. "Eigenlijk begon ik mijn opleiding met het idee om de schilderkunst te bestuderen. Maar ook het labo metalen wekte al snel mijn interesse. Vooral het feit dat je metaal kan smelten en omvormen tot iets anders vind ik heel boeiend", vertelt Linde. "Het gieten van metalen is essentieel om te kunnen begrijpen hoe kunsthistorische voorwerpen gemaakt werden", gaat docente Mien Morren verder. "Vanaf nul een materiaalgetrouw en afgewerkt kopie maken, leidt tot een beter begrip van de voorwerpen waarmee de studenten later in aanraking zullen komen. Ze leren ook beter om origineel van namaak te onderscheiden.."

De labo's conservatie-restauratie
In de verschillende labo's van de opleiding wordt kennis van materialen via kunsthistorisch en wetenschappelijk onderzoek stelselmatig verdiept.
In het eerste bachelorjaar wordt van de studenten verwacht dat ze historische technieken reproduceren. Daarnaast voeren ze ook enkele courante conservatie-ingrepen uit.
Vanaf het tweede bachelorjaar wordt de nadruk steeds meer gelegd op toegepast wetenschappelijk onderzoek. Studenten krijgen vanaf dan ook echte, kunsthistorische voorwerpen ter behandeling toegewezen. De complexiteit van het onderzoek en de ingrepen worden doorheen de opleiding steeds groter.