Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Isabel Osselaere ontrafelt de werkwijze van Antwerpse meubelmaker Hendrik van Soest

Isabel Osselaere onderzoekt tijdens het labo metalen het vermoedelijke schrijfkabinet van de Franse schrijver Victor Hugo. Het schrijfmeubel is waarschijnlijk van de hand van Hendrik van Soest en behoort tot de collectie van het SteM (Stedelijke musea Sint-Niklaas). In de onderzoeksfase voert Isabel onder andere een XRF analyse uit onder begeleiding van docent Patrick Storme.

"Deze XRF meting is nodig om een goede en juiste diagnose te kunnen maken voor de restauratie. Mijn analyse is bijna klaar, en binnenkort zal ik de nodige interventies verdedigen aan het SteM. Hopelijk mag ik dan uiteindelijk ook de restauratie verder afwerken", vertelt Isabel enthousiast. "Met het XRF meetinstrument kunnen we de gebruikte materialen in kaart brengen. Het toestel meet alle materialen vanaf magnesium en zwaarder (cfr. tabel van Mendeljev)", verduidelijkt docent Patrick Storme. "We ontdekten dat er in het tin van het sierwerk op het meubel kwik gebruikt werd, waarschijnlijk om meer glans en helderheid te geven aan het oppervlak. Deze informatie is heel belangrijk voor Isabel om mee te nemen in haar uiteindelijk voorstel".

In de opleiding conservatie-restauratie krijgen studenten vanaf het tweede bachelorjaar echte kunsthistorische objecten toegewezen voor behandelingen. Vaak zijn dit museumstukken of voorwerpen uit persoonlijke collecties. "Ik vind het een eer om aan deze waardevolle objecten te mogen werken, en de begeleiding van de docenten is echt op mijn maat. Elk jaar worden de objecten en toegepaste technieken complexer, en word ik dus altijd opnieuw uitgedaagd om een stap verder te gaan". Isabel koos voor het labo metalen, maar haar onderzoek beperkt zich hier uiteraard niet tot. Zo werden er voor het maken van dit schrijfkabinet ook hout en textiel gebruikt. De analyse op deze materialen doet Isabel zelf. Maar voor de eigenlijke restauratie kan het zijn dat een student uit een ander labo mee ingezet wordt. "Een gezonde interesse in verschillende technieken is volgens mij nodig om deze opleiding tot een goed einde te brengen", besluit Isabel. 

Meer over het gebruik van XRF in de conservatie kun je lezen in een uitgave van BRK-APROA (Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen), Bulletin 3 uit 2014, pp. 24-32