Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Ingestorte Sint-Maarten krijgt nieuw leven door studenten conservatie-restauratie

Studenten uit het 2de en 3de bachelorjaar conservatie-restauratie leggen in het labo hout de laatste hand aan hun voorstudie van een 17de eeuws levensgroot ruitersbeeld van Sint-Martinus en twee bedelaars

De studenten doen een kunsthistorisch, materiaaltechnisch en antropologisch onderzoek van het beeld. Ze analyseren de staat van bewaring en de mogelijkheden voor herbestemming.
Arne Verdonck onderzoekt de verschillende verflagen op de arm van de bedelaars: “Doorheen de jaren werden er bij restauraties verschillende verflagen aangebracht. Door de samenstelling van deze verven te onderzoeken, kunnen we een tijdspad maken van deze ingrepen.”, legt Arne uit. “Wij zijn het gewoon om in onze opleiding aan kunsthistorische objecten te werken, maar de omvang van dit werk maakt het voor mij toch wel indrukwekkend. We voelen ook dat er in de Stad Aalst heel wat interesse is voor onze bevindingen, en dat maakt deze opdracht nog specialer. Ik zou het erg jammer vinden als we de eigenlijke restauratie niet kunnen doen.”

"Het beeld bevindt zich in een bijzonder slechte staat", verduidelijkt docent Charles Indekeu die het onderzoek begeleidt. Het was Charles die het beeld aantrof in de de zolders van het oude gasthuis nu stedelijk museum in Aalst. "Ik was voor een ander onderzoek in de parochiekerk aan het werk en botste op dit imposante kunstwerk dat jammer genoeg was ingestort", vertelt Charles. "Tot 1901 stond het in de kerk van Aalst bovenop de kroonlijst van het hoofdaltaar. Het werd toen verwijderd omdat het niet voldeed aan de mode van het moment, er werd meer de voorkeur gegeven aan de uitstraling van de gotische architectuur. Dat is heel spijtig, want pas nadien werd de kerk geklasseerd waardoor er nu moeilijk subsidies gegeven kunnen worden.”

"Ik overtuigde alvast het stadsbestuur dat een voorstudie nodig was. En samen met mijn studenten ging ik aan de slag. Hopelijk kunnen we begin 2017 het stadsbestuur opnieuw overtuigen van de nood aan een grondige restauratie. De studenten en ikzelf stellen ons alvast kandidaat om het beeld weer in zijn geheel toonbaar te brengen", lacht Charles.

Over het beeld
Het beeld is gemaakt uit lindenhout en beschilderd om witte kalksteen te imiteren. Het is levensgroot beeld van Sint-Martinus gekleed als een Romeins officier die zijn strijdros staande houdt om zijn mantel te verdelen met zijn zwaard. Op een lager niveau staan twee schamel geklede bedelaars links en rechts van de centrale figuur. Het beeld is van de hand van de Antwerpse kunstenaar Erasmus Quellinus de jongere. De uitvoering is van schrijnwerker Peter du Can en beeldhouwer Jean Baptiste De Vree.